Wat hebben we in ons archief ?

De Ludgerkring bestaat formeel sinds 1998, dus al 25 jaar! In de loop van de jaren is er heel wat aan “spullen” i.v.m. Ludger bij elkaar gekomen. Nu ligt, staat of hangt dat grotendeels bij de secretaris thuis. Maar de vraag is, of het geen betere plaats behoeft.

Om een indruk te geven wat er zoal in ons bezit is, hierbij een aantal  items:

  1. In de loop van die jaren zijn er heel wat boeken verzameld over Ludger, wel 120 bij elkaar. Deze hebben al een paar jaar een plaats gekregen in museum Smedekinck. In principe kunnen ze daar ter plaatse worden ingekeken. Deze kunnen daar blijven. Er is in Nederland geen grotere collectie boeken over Ludger dan daar.
  2. Na zijn dood (2007) heeft Klaes Sierksma zijn archief over Ludger nagelaten aan de Ludgerkring. Dat omvat zeven dikke ordners. Sierksma was de Ludgerkenner bij uitstek.
  3. Emiel van Kooten, emeritus predikant en eerder ook lid van de Ludgerkring, gestorven in 2015, heeft een vijftal plakboeken nagelaten, met heel veel beeldmateriaal betreffende Ludger.
  4. Een dossierkast met zo’n 50 items over of met betrekking tot Ludger.
  5. Enkele jaargangen van de Periodiek, de voorganger van onze nieuwsbrief. Op papier, met de bekende gele kaft.
  6. Diverse boekjes, uitgaven, fotoboeken enz. nog te ordenen, m.a.w. veler- en allerlei!
  7. Veel beeldmateriaal zoals foto’s, dia-presentaties, films, klankbeeld, VHS-banden enz.
  8. En uiteraard vele verslagen van vergaderingen van de Ludgerkring.


Het zou goed zijn als er binnen onze kring iemand zou komen die zich hier mee bezig zou houden, als archivaris. Maar er is ook en tegelijk de gedachte om bepaalde “bezittingen” onder te brengen bij het ECAL in Doetinchem: ErfgoedCentrum Achterhoek en Liemers.

De Ludgerkring gaat de komende vergadering(en) hier over nadenken: wat en hoe?