Verenigingen

Billerbeck

Billerbeck is de plaats waar Liudger op 26 maart 809 is gestorven. In Billerbeck houdt de Ludgerusparochie de herinnering aan deze heilige levend. Van 1892 tot 1898 werd de huidige Ludgerus-dom gebouwd op de plaats waar eerder een romaanse Ludgeruskerk stond. Ook de barokke sterfkapel moest eind 19-e eeuw wijken voor de nieuwe domkerk. In de zuidelijke toren is nu de sterfkapel. Daar bevindt zich het afgebeelde borstbeeld waarin een relikwie van Liudger is opgeborgen.

Zie ook de site www.domsite-billerbeck.de en het boekje Ludgerusstadt Billerbeck


Essen-Werden

Een maand na zijn overlijden in Billerbeck, is Ludger in zijn klooster in Werden begraven. Zijn lichaam wordt daar nog steeds goed bewaard in de crypte onder de basiliek. Op de eerste zondag van september vindt er altijd een plechtige mis plaats, waarna de schrijn met Ludger in een grote processie door het stadje wordt rondgedragen. Daarvoor zorgt de actieve club die het spoor volgt dat Ludger heeft uitgezet. U kunt deze mensen bereiken op het adres: Gemeinschaft des Heiligen Liudger, Brückstrasse 77, 45239 Essen, Deutschland.


Zelhem: Ludgerkerkje

Replica van het Ludgerkerkje

Replica van het Ludgerkerkje

Naast de Lambertikerk van Zelhem stond in 2001 en 2002 een klein kerkje zoals Liudger dat 1200 jaar geleden ook al liet bouwen. Het werd in 2001 gebouwd op initiatief van de Oudheidkundige Vereniging van Zelhem.
Het kerkje was 4 bij 6 meter, met het altaar naar het oosten gericht, gebouwd met eenvoudige materialen, zoals leem, twijgen en riet. Dat gebouwtje is daarna weer afgebroken. In 2006 is er weer een kerkje opgebouwd. Hiervoor werd een stichting opgericht. Deze stichting heeft het kerkje een nieuwe sociaal-culturele en toeristische bestemming gegeven. Het nieuwe kerkje stond van 2006 tot 2013 op geringe afstand van de Lambertikerk. De opening van dit nieuwere kerkje vond plaats op 7 oktober 2006. Op 19 oktober 2013 werd het kerkje door de Stichting Ludgerkerkje overgedragen aan het museum Smedekinck. Daartoe werd het gehele kerkje met een moderne kraan opgetild en verhuisd naar de huidige lokatie aan de Pluimersdijk.


Doetinchem: LudgerKring

De stichting LudgerKring wil het erfgoed uit de vroege tijden bewaren. De voorzitter van deze kring is Gerard Bomers, derde van links op de foto. Secretaris is Walter Rovers, rechts op de foto.


Zelhem: Smedekinck

Museum Smedekinck, aan de Pluimersdijk 5 in Zelhem, is een museum ingericht in een oude boerderij. Het is open op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 14.00-17.00 uur. Naast het museum staat het ‘Ludgerkerkje’. Op de bovenverdieping van het museum staat onze boekencollectie. Daarmee is nu de grootste verzameling van Ludgerboeken in Nederland in dit museum ondergebracht. Een overzicht van onze boeken vind u in onze catalogus. De meeste van de daar vermelde boeken zijn werkelijk in het museum Smedekinck aanwezig en daar op afspraak in te zien. De website van het museum is www.museumsmedekinck.nl. Telefoon van het museum: (0314) 62 06 64.


Zele, (België)

In het jaar 2000 bestond Zele (tussen Antwerpen en Gent in België) 1200 jaar. De Ludgerusparochie uit die plaats heeft toen een grote tentoonstelling over Liudger ingericht. Daarvan is de catalogus als tastbare herinnering overgebleven. Parochianen uit Zele zijn vaak begin september bij de Ludgerviering in Werden aanwezig. In het jaar 2000 heeft men in Zele een Ludger-oratorium uitgevoerd. Een opname daarvan is op CD verschenen. U kunt contact opnemen met de Sint-Ludgerusparochie, Heilig Hartplein 10, 9240 Zele.