Jaarlijkse Ludgerviering in Essen-Werden

Op zondag 3 september vindt in Essen-Werden weer de jaarlijkse Ludgerviering plaats.
Met na de viering een processie door de straten van Werden. Elk jaar weer een bijzondere gebeurtenis. Ook dit jaar zullen enkele mensen van de Ludgerkring daarbij aanwezig zijn.

Maar in feite is het een “driedaagse”. Vrijdagavond 1 september is er al een viering om 19.00 uur, waarbij de Ludgerschrijn met het gebeente van Ludger vanuit de crypte naar boven wordt gebracht en een plaats krijgt in de Ludgerbasiliek. Het is een oecumenische dienst. Zaterdag 2 september is er om 15.00 uur een viering speciaal voor ouderen.
Maar het hoogtepunt is op zondag 3 september: om 10.00 uur is er een viering in de basiliek, waarbij dit jaar de bisschop van Aken voorgaat, nl. Helmut Dieser. De Ludgerschrijn staat daarbij centraal voor in de kerk. Deze schrijn wordt na de plechtige viering in een processie door de straten van Werden gedragen. Met als “rustpunt” de evangelische kerk. Daar worden enkele gebeden uitgesproken, ook door de dominee van deze kerk.
Na deze processie komen de mensen weer terug in de kerk voor de afsluiting met de zegen van het allerheiligste sacrament.

Nadien is er een informeel samenzijn in het gymnasium, met daarbij soep, broodjes en drank.
Deze school is op loopafstand van de kerk. Het is fijn om ook daar aanwezig te zijn, als plaats van ontmoeting. Inmiddels kennen we verschillende mensen uit Werden, maar ook uit Münster en Billerbeck. Zo is het tegelijk een soort reünie voor ons.

De driedaagse wordt afgesloten op zondagavond om 18.00 uur met een feestelijke vesper. Dan wordt de Ludgerschrijn ook weer terug geplaatst in de crypte, onder het priesterkoor van de kerk.

Mochten er mensen belangstelling hebben daar heen te gaan, laat men zich melden. We kunnen dan bekijken of we iets kunnen regelen.