Opening expositie ‘Liudger door de tijd’.

In Museum Smedekinck in Zelhem werd woensdagavond 21 juni de expositie ‘Liudger door de tijd’ geopend door burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst. Zij ontknoopte het lint om de vlag, die een prachtige kast met daarin een interactieve monitor verborgen bleek te houden. Daarna activeerde ze met een vingerdruk op het scherm de monitor.

Voorafgaand aan de officiële opening was er een korte bijeenkomst voor genodigden tijdens welke een tweetal presentaties werden gegeven. Eerst de Ludgerkringleden Walter Rovers en Eddy Ivens met ‘Ludger in beeld’. Daarna Evert van den Born, voorzitter van het bestuur van Museum Smedekinck. Hij vertelde over de relatie Zelhem-Ludger-Smedekinck. Volgens Van den Born was Zelhem en omgeving, vanwege het moerasijzererts die er uit de bodem werd gehaald, vroeger een strategisch gebied met veel handel en bedrijvigheid. Zelhem was daarom interessant voor Ludger om er rond 800 een kapel te stichten. De missionaris bekeerde hier de eerste Zelhemmers tot het christendom.

Ook gaf de heer Van den Born aandacht aan de abdij in het Duitse Werden. Deze abdij bezat veel stukken land, al dan niet met een boerderij. Ludger had die gekregen. In ruil daarvoor werd in het klooster regelmatig voor de gestorven eigenaren gebeden. In 1200 werden een aantal erven, waaronder het Zelhemse Smedekinck (nu Museum Smedekinck) verkocht. Daarmee is ook de relatie Ludger-Smedekinck zeer waarschijnlijk.

Op het erf van Museum Smedekinck staat al het Ludgerkerkje, een replica van de door de missionaris gestichte kapel. Voor het bestuur van het museum is dat één van de redenen om meer aandacht aan Ludger te schenken. Zoals nu door middel van de nieuwe permanente expositie ‘Liudger door de tijd’. De expositie bestaat, naast de interactieve monitor, uit een informatiewand met daarin een replica van het reliekkistje. Het origineel dat Ludger gebruikte staat in de Schatzkammer in Werden. Het bestuur van Smedekinck wil de Ludgercollectie in de toekomst verder uitbreiden.

(Betsy Maatkamp en Eddy Ivens)