Het LudgerPad in de Achterhoek

In 2008 werd er een wandelpad ontwikkeld dat van Zutphen naar Aalten voerde. Dat is inmiddels verlengd tot over de Duitse grens. In de toekomst willen we samen met onze Duitse kennissen het pad uitbreiden tot Münster. Zie ook de Baumberger Ludgerusweg.

Het Ludgerpad voert langs diverse plaatsen in de Achterhoek die aan Ludger herinneren. Naast het hoofdpad is er tussen Zelhem en Aalten ook een fraaie verkorting van de route mogelijk. En er zijn uitbreidingen naar Doetinchem en Winterswijk. Voor wandelaars worden de routes in beide richtingen beschreven. Kijk verder bij Etappes.

Het wandelboekje uit 2008 heeft een herdruk uit 2012. Op een enkele correctie na is het pad uit het boekje nog helemaal te lopen. U kunt deze herdruk rechtstreeks bij ons bestellen. Hij kost 8 euro, inclusief verzendkosten binnen Nederland. Bestellen via een e-mail aan e.ivens@hccnet.nl. Het pad, zoals dat nu op deze website staat, is vooral ten oosten van Zelhem veel fraaier dan het pad uit 2008.

Fietspad

Een groot deel van het Ludgerpad kunt u ook met de fiets verkennen. Daartoe hebben we het pad verdeeld in drie fietsetappes van 32 à 34 km. Terwijl de meeste wandeletappes van bushalte naar bushalte gaan, beginnen en eindigen de fietsetappes bij een spoorstation. De fietsetappes zijn alleen in de richting van Zutphen naar Winterswijk beschreven. Er wordt bij die beschrijvingen verder verwezen naar de wandeletappes. Kijk verder bij Etappes.

Er werd in 2008 een wandelpad ontwikkeld dat van Zutphen naar Aalten voerde. Momenteel wordt het verlengd tot Winterswijk en tot de Duitse grens. In de toekomst willen we het pad uitbreiden tot Münster in Duitsland, zie Ludgerusweg.

Het reeds bestaande pad voert langs diverse plaatsen in de Achterhoek die aan Ludger herinneren. Naast het hoofdpad is er tussen Zelhem en Aalten ook een fraaie verkorting van de route mogelijk. In de nieuwe opzet van 2019 is een beschrijving in de richting van Zutphen tot de Duitse grens op deze website beschikbaar. Zie ook het overzichtskaartje onderaan deze pagina.

Het wandelboekje uit 2008 heeft een herdruk sinds 2012. In dit boekje waren hoofd- en zijpaden in twee richtingen beschreven. U kunt deze herdruk nog rechtstreeks bij ons bestellen. Het kost 8 euro, inclusief verzendkosten binnen Nederland. Bestellen via een e-mail aan e.ivens@hccnet.nl.

Uiteraard zijn in dat boekje alle eventuele onduidelijkheden vermeden. Maar inmiddels zijn er veel routewijzigingen die het pad ten oosten van Zelhem fraaier maken. Die wijzigingen worden nu verwerkt in het pad dat op deze website komt, zie Etappes.

Ontdekt u zelf fouten in het boekje of op deze website, dan vragen we u dat te melden bij e.ivens@hccnet.nl. Wij en uw medewandelaars zijn u dankbaar voor de correcties die u doorgeeft.

 

Ludgerpad. Op de plaatsen met een letter L is er iets dat aan Ludger herinnert.