Monumenten

Aalten: plaquette tegen Jozefschool

Deze plaquette hoorde oorspronkelijk bij de RK Ludgerschool in Aalten. Toen deze school in 19.. fuseerde met de RK Jozefschool is de plaquette meegenomen naar de school aan de Dijkstraat. De plaquette is te zien vanaf de speelplaats, jammer genoeg niet van de weg.


Doetinchem: Ludgerbeeld bij Ludger College

Ludger monument aan de Vondelstraat in Doetinchem.Dit beeld staat in de Vondelstraat voor een schoolgebouw uit 1967. Dat is het Ludger College. Door een fusie van drie Doetinchemse middelbare scholen tot twee nieuwe scholen, zal de naam Ludgercollege bijna zeker verdwijnen. Wat er met het beeld gaat gebeuren is nog niet duidelijk.Het beeld voor de school is rond 1967 gemaakt door Frans Cox. Het stelt voor Ludger op paard, voor hem staat Bernlêf, achter hem de ganzen.


Hengelo (Gld) Widapa monument

In het jaar 1201-1202 herdacht het dorp Zelhem dat het 1200 jaar (of langer) bestond. Dit was bekend via een akte uit 801 waarin de naam van Zelhem (geschreven als Salehem) voor het eerst voorkomt. Die akte is destijds opgemaakt door Ludger in de boerderij ‘Widapa’. Die boerderij bestaat al lang niet meer. Maar uit onderzoek van de geologie maakt men op dat die boerderij enigszins westelijk van het dorp Hengelo (Gld) gelegen heeft. Dat is nu aan een zijweggetje van de Banninkstraat. In het kader van de feestelijkheden van Zelhem heeft men begin 2002 bijgaand bakstenen monument opgericht. Het staat enigszins verscholen aan de rand van een weide. Maar het Ludgerpad komt er langs!


 

Usquert: Plastiek bij de ingang

Deze plastiek staat aan de ingang van het dorp Usquert. In deze omgeving zou Ludger volgens de overlevering Bernlef genezen hebben van zijn blindheid. Dat is hier uitgebeeld.


 

Utrecht: Ludgerbeeld

Sinds 2017 is er een standbeeld van Ludger bij de Ludgerkapel van het Cenakel aan de St. Willibrordusstraat in Utrecht-Zuilen. Het beeld is gemaakt door Leo Jungblut (1898-1974). Het was aanvankelijk een altaarstuk van de Ludgeruskerk te Zuilen die in 1977 gesloopt is. Daarna stond het een tijd bij de Sint Jacobuskerk. De afdeling van de gemeente die over beeldhouwwerken gaat heeft het beeld in 2017 onderhanden genomen en gereinigd en waar nodig hersteld. De gemeente heeft een fraai informatiebord laten maken dat bij het beeld is geplaatst.


Vierakker: Ludgerbeeld

In de liturgische tuin bij de Willibrorduskerk van Vierakker staat een beeld van Ludger dat gemaakt is door de beeldhouwer P. Jungblut (1909-1988). Het beeld geeft Liudger weer als jonge missionaris, trekkend, de peregrinatio, naar vreemde streken. Het beeld stond eerst voor de Ludgeruskweekschool te Hilversum (zie de foto hieronder). Toen die school fuseerde en het gebouw overging naar de EO (Evangelische Omroep), zorgde de heer Sierksma er voor dat het beeld in 1986 in Muiderberg kwam te staan, naast het katholieke kerkje. Nadat ook dit kerkje gesloten werd, kwam het in mei 2016 naar Vierakker. Op 26 maart 2017 werd het beeld in het bijzijn van bisschop Hoogenboom officieel onthuld.


Zutphen: Ludgermonument

Dit monument is tot stand gekomen naar een ontwerp van Rien Overvelde uit Vierakker. Het staat op de dijk aan de IJssel, bij het voormalige café Den Elter aan de Liudgerdijk. Dat is ongeveer op de plaats waar Ludger rond het jaar 790 voor het eerst in de streek kwam die we nu ‘Achterhoek’ noemen. Het is een tweeluik uitgevoerd in roestvrij staal. Het ene luik wijst in de richting van Billerbeck waar Ludger in 809 gestorven is. Het andere wijst naar Werden waar hij werd begraven en waar nog steeds zijn overblijfselen bewaard worden. Op 29 maart 2009 werd het monument door bisschop De Korte en dominee Marianne Benard officieel onthuld.