Vesperviering in Vierakker op zondag 26 maart

Op de sterfdag van Ludger, 26 maart a.s., is er in de Willibrorduskerk in Vierakker een Vesperviering, zondagmiddag om 17.00 uur. Niet voor niets dat Ludger zo’n aandacht krijgt in Vierakker. Want hij heeft er aan de oever van de IJssel een kerkje gebouwd, dat later door de stroom van de IJssel is verdwenen. Stenen (kloostermoppen) zijn er later nog van terug gevonden en zijn bewaard gebleven. Waar ongeveer het kerkje heeft gestaan, bij d’n Elter, daar is een mooi monument gekomen, het Ludgermonument.

Tijdens de viering zal de Ludgerreliek een opvallende plaats krijgen. Normaal is die te zien rechts in een zijkapel. Op 26 maart staat hij op een centrale plaats vóór in de kerk. Na afloop van de vesper is er een informeel samenzijn achter in de kerk.

Links én rechts van de kerk is ook nog iets van Ludger te zien of te bezoeken. Links van de kerk is de mooie Ludgertuin, met daarin allerlei herinneringen aan zijn leven, creatief weergegeven. In de tuin staat het Ludgerbeeld, afkomstig van de Ludgeruskweekschool in Hilversum. En rechts van de kerk is het Ludgerusgebouw, een horecagelegenheid waar iets gedronken en genuttigd kan worden.
De vesper is zondag 26 maart, 17.00 uur. Voorganger is dominee Tim Wiersum.