Vernieuwde aandacht voor Ludger in museum Smedekinck

Naast het Ludgerkerkje op het terrein van museum Smedekinck, is er in het museum ook nog een afdeling van en over Ludger. Dat was altijd al zo, maar een werkgroepje is afgelopen maanden druk doende geweest om dat deel van het museum opnieuw in te richten. Het deel over Luger is in de tijd geplaatst, nl. tussen archeologische vondsten (rechts) en de geschiedenis van de Marke (links).

Het heeft nu een geheel andere uitstraling gekregen: op de achterwand is een tijdschema gemaakt, vanaf de geboorte van Ludger in 742 tot aan het heden. Met middenin aandacht voor het reliekkistje van Ludger. Dat is nagemaakt door Job de Gelder van het origineel, zoals dat te zien is in de schatkamer van de basiliek St. Ludgerus in Werden.

Om wat meer te weten te komen is er een touchscreen, met beelden erop van wat er nú nog te zien is van en over Ludger, met zes items:
Ludger en Duitsland
Ludger en beelden
Ludger op reis
Miniaturen
Reliekkistje en
Zelhem en omgeving

In een vitrinekast ernaast zijn wat specifieke zaken te zien, met korte uitleg.

Tot 1 april is het museum alleen op zondagmiddag open, van 13.30-17.00 uur
Vanaf 1 april tot 1 november van dinsdag t/m zondag, steeds van 13.30-17.00 uur