Ludgerfeest in Essen-Werden

Elk jaar wordt op de eerste septemberzondag in Werden een pontificale hoogmis ter ere van de heilige Ludger opgedragen. Bij het begin van de viering wordt de fraaie schrijn met het gebeente van Ludger opgesteld. Na de viering gaat de schrijn op de schouders van dragers in een plechtige processie door de straten van Werden. Daarbij wordt een halte gemaakt voor een hartelijke ontvangst bij en door de evangelische kerk. Daarna legt de processie het tweede deel van de route af en keert terug naar de basiliek.

De oorsprong van de Ludgerprocessie ligt in de twaalfde eeuw. Dit jaar is 4 september de zondag van het Ludgerfeest. De mis is deze keer niet in de Ludgerbasiliek maar bij de Folgwang Universität der Künste. Die ligt onmiddellijk ten zuiden van de basiliek.

De processie, mooier, die ‘Umtragung der Gebeine des heiligen Liudger’ wordt beschouwd als het hoogtepunt van de feestelijke dag. Misschien komt dat mede door de lange traditie van de processie. Deze heeft zijn oorsprong in de jaren 1125 – 1138, toen Bernhard von Wevelinghoven abt van Werden was. Uit dankbaarheid voor het feit dat Ludger een hongersnood had afgewend, beloofde de abt elk jaar Ludgers gebeente in een feestelijke processie door Werden rond te dragen. Die belofte is alle jaren nageleefd, zij het dat verering wegens omstandigheden wel eens uitsluitend binnen de kerk vorm kreeg. Vanwege de zomervakantietijd vindt het Ludgerusfeest tegenwoordig op de eerste septemberzondag plaats. Oorspronkelijk vond het in augustus plaats, op de avond voor het feest van de H. Bartholomeus, 24 augustus.

Het complete Ludgerfeest is van vrijdagavond 2 tot zondagavond 4 september. Zie: 22_08_Liudgerfest.pdf .