LudgerSymposium – vrijdag 22 oktober 2021

Het symposium gaat door!

We pakken de vorig jaar begonnen voorbereidingen weer op en zetten ons enthousiast in voor een mooi Ludgersymposium op vrijdag 22 oktober in het hoofdgebouw van het Ludgercollege, Vondelstraat 5, 7002 AN Doetinchem.

Zoals u weet, hebben we het symposium dat in oktober vorig jaar zou plaatsvinden, moeten uitstellen. De nieuwe datum werd 22 oktober 2021. Maar ook die datum leek lange tijd onzeker. Die onzekerheid laten we nu achter ons. Wij hopen dat het doorgaan niet alleen ons maar ook u blij en enthousiast maakt.

Het is verheugend dat de diverse inleiders / sprekers op het symposium in een vroeg stadium al hebben aangegeven zich beschikbaar te willen houden voor 22 oktober 2021

Op de website vindt u het voorlopige programma.

Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan het Ludgersymposium. Aan degenen die zich vorig jaar al hadden opgegeven en ook nu wensen deel te nemen, vragen we om zich opnieuw aan te melden. Dat kan via deze website, maar het is ook mogelijk te e-mailen naar voorzitter@ludgerkring.nl.

Met hartelijke groet, namens de Stichting Ludgerkring,

Gerard Bomers, voorzitter