Ludger en Museum Smedekinck

Het Ludgerkerkje dat is gebouwd in het kader van Zelhem 1200, in het jaar 2001, en later een plaats kreeg in het park achter de bibliotheek, staat sinds 2013 op het terrein van Museum Smedekinck. Een document van Ludger uit 801 was aanleiding tot het eeuwfeest: Zelhem 1200. Ook in het museum is er ruimte vrij gemaakt voor Ludger. En in de audiotour krijgt missionaris Ludger veel aandacht.

De bedoeling van het museum is dat deze aandacht voor Ludger groter wordt en dankzij een subsidieregeling van Erfgoed Gelderland zijn daartoe goede mogelijkheden. Een speciaal werkgroepje, bestaande uit mensen van het museum en de Ludgerkring, is ermee doende. In het museum is de geschiedenis in een tijdslijn geplaatst. Hierin wordt nu ruimte gemaakt om de informatie over Ludger toe te voegen. Een deel van de informatie over Ludger bevindt zich in het Ludgerkerkje op het buitenterrein. Helaas kan daar niet alles worden tentoongesteld in verband met de klimaatbeheersing die er niet is.

Er komt nu in het museum meer ruimte voor Ludger. En dat nog uitdrukkelijker in die tijdslijn. De vele archeologische vondsten zijn van voor zijn tijd. Diverse al aanwezige voorwerpen, zoals de houten waterput, oerstenen, munten e.d., stammen uit de tijd van Ludger of geven een beeld uit die tijd. In die tijdslijn passen ook vitrines met markante voorwerpen die bij Ludger passen.

Het doel is het verspreiden van kennis over Ludger en informatie geven over zijn betekenis, m.n. ook voor Zelhem. Een middel is ook het verhaal van Ludger te digitaliseren. Studenten van de HAN, Hogeschool Arnhem Nijmegen, hebben hierin het voortouw genomen. Het verhaal van Ludger is uitgewerkt als een soort quiz. De bedoeling is ook om bepaalde, wat meer kostbare, voorwerpen in vitrines te laten zien.

Zo kan het museum een soort Ludgercentrum worden. In het museum staan ook vele boeken met betrekking tot Ludger. Deze kunnen worden ingezien en -onder voorwaarden- geleend.