Uitstel LudgerSymposium

Nieuwe datum: vrijdag 22 oktober 2021
Dezelfde locatie: Ludgercollege, Vondelstraat 5, 7002 AN Doetinchem

Stichting Ludgerkring heeft besloten het Ludgersymposium, dat eigenlijk vrijdag 23 oktober aanstaande zou worden gehouden, een vol jaar uit te stellen tot vrijdag 22 oktober 2021. De plaats van bijeenkomst blijft onveranderd: de aula van het Ludgercollege in Doetinchem.

Strikt genomen zou de aula in het kader van de geldende coronavoorschriften een aantal van ongeveer 70 genodigden kunnen herbergen. We weten echter niet of dit voldoende is. Bovendien tasten de coronamaatregelen de bewegingsvrijheid van alle aanwezigen gedurende de hele dag zeer aan. En het is te betwijfelen of besmetting met het coronavirus in de gegeven omstandigheden uitgesloten is, zodat ieder zijn aarzeling om te komen opzij zet. Het lijkt ons, leden van de Ludgerkring, het beste het symposium, zoals boven vermeld, uit te stellen.

Ik reken graag op uw begrip voor het besluit tot uitstel van het symposium en zou u graag op 22 oktober 2021 kunnen begroeten. De website vermeldt de nieuwe datum en biedt u de mogelijkheid zich als gast op te geven. Ik hoop dat u bereid en in de gelegenheid bent deel te nemen aan het uitgestelde Ludgersymposium. U bent hartelijk welkom.

Namens Stichting Ludgerkring, Gerard Bomers, voorzitter