De Ludgerglossy is nog verkrijgbaar

22 Oktober 2021 stond geheel in het teken van het Ludgersymposium. Zo leek het althans tot op het einde van de dag, toen de Ludgerglossy gepresenteerd werd. Een van de menuknoppen op www.ludgerkring.nl leidt u naar het kleine hoofdstukje over die eenmalige Ludgerglossy. Het geeft een indruk van inhoud en sfeer van het blad en vermeldt de inhoudsopgave. De glossy zelf is niet klein maar een uit de kluiten gewassen, 80 pagina’s tellend glanzend magazine.

Vanzelfsprekend gaat de glossy in op Ludger als historische persoon, maar meer nog is hij vertrekpunt voor bijdragen over vragen en ontwikkelingen in onze tijd. Herkennen we ons in de problemen die Ludger in zijn zending ondervond; hoe pakken wij die aan?

De Ludgerglossy bevat onder meer beschouwingen en een enquête, het relaas van buitenlandse priesters in ons land, het in woord en beeld gepresenteerde vele moois dat aan Ludger herinnert in Billerbeck, Münster en Essen-Werden, de creatieve oplossingen van bekende personen als Herman Finkers voor verkondiging en viering, de bijzondere band van CSG Liudger in Drachten met Ludger, een geschiedenisles 4-Havo op het Ludgercollege in Doetinchem over de naamdrager van de school, een interview met Ruben van Zwieten, dominee van de Zuidas in Amsterdam. Daarnaast meer onverwachte, lossere onderwerpen, zoals de vrije gedachtenloop van Désanne van Brederode onderweg op het Ludgerpad, een gesprek met Gijs Jolink van de Zwarte Cross, de kennismaking met vier personen die Ludger heten.

De Ludgerglossy is te koop in de boekhandel, maar lang niet overal. U kunt ook eenvoudig een mailtje sturen naar www.voorzitter@ludgerkring.nl. Geef uw postadres op en u krijgt de glossy toegezonden. Na ontvangst kunt het bedrag overmaken, te weten € 7,= plus € 4,50 porto. We kunnen de glossy desgewenst ook naar Duitse adressen sturen. Maar is de uitsluitend Nederlandse tekst wel voldoende toegankelijk? En: de portokosten zijn € 9,30.

Uitkijkend naar uw reactie, hartelijke groet,

Gerard Bomers, voorzitter Ludgerkring