150 jaar St. Willibrordus geloofsgemeenschap Vierakker-Wichmond

En de jaarlijkse Ludgervesper op  donderdag 26 maart, die vanwege de coronacrisis niet kon plaatsvinden.

Zaterdag 4 januari jl. was in Vierakker de aftrap voor het jubileumjaar: 150 jaar Willibrordus geloofsgemeenschap. In 1870 is de kerk gebouwd, in neo-gothische stijl. Ook bekend als de mooiste kerk van Gelderland. Zo ontstond 150 jaar geleden de geloofsgemeenschap, omdat het ter kerke gaan in Baak moeilijk was geworden vanwege het hoge water. Eerder heeft Ludger een kerkje gebouwd aan de IJssel, aan een meander van de IJssel, aan de westzijde. Door uitholling van de bocht kwam het in het water te staan en is zo rond 1600 verloren gegaan. De kerk in Vierakker herinnert ons aan dat kerkje en aan die tijd.

Tijdens de opening van het jubileumjaar op 4 januari 2020 was er een ludiek optreden van drie “bisschoppen”, nl. Willibrord, Bonifatius én Ludger, een soort ‘wie van de drie’! Uiteraard kwam ‘Ludger’ als de echte en ware bisschop te voorschijn, belichaamd in de persoon van Rien Overvelde.

In 1923 is er naast de kerk het Ludgerusgebouw gekomen. Sinds enkele jaren is er aan de andere zijde van de kerk een Ludgertuin, met daar velerlei informatie over Ludger. Ook staat er een bijzonder Ludgerbeeld, afkomstig van de Ludgeruskweekschool in Hilversum. 29 Maart 2009 is er aan de Liudgerdijk, waar Ludger indertijd de IJssel overstak, een fraai Ludgermonument gekomen. Zo heeft Ludger daar opnieuw ‘voeten aan de grond’ gekregen. En sinds 20 mei 2012 is er in de kerk een reliek van Ludger. Er is geen plaats in Nederland waar Ludger zo zichtbaar en tastbaar wordt.

Jaarlijks is er in de Willibrorduskerk een Ludgervesper. Dit jaar zou die weer plaatsvinden op 26 maart, de sterfdag van Ludger, gestorven 26 maart 809 in Billerbeck, vlakbij Münster waar hij sinds 805 bisschop was. Maar vanwege de coronacrisis kon die natuurlijk niet doorgaan.

In het kader van het jubileum zijn er dit jaar diverse activiteiten. Het is aan te raden de kerk bij gelegenheid van binnen te gaan bekijken. Van mei tot half september is de kerk open, op dinsdag en donderdag, van 13.30-16.00 uur. Er is in een gang naast de kerk ook nog een schatkamer. Indien gewenst kan men er een rondleiding krijgen.