LudgerKring peilt uw mening

Is het oké om anderen van uw geloof te overtuigen?

(…) Spreekt u vrijuit over uw geloof? Is het oké om anderen van uw geloof te overtuigen? Wat vindt u eigenlijk van straatevangelisatie? En zegt de naam Ludger u toevallig iets?

De eenmalig te verschijnen glossy Ludger van LudgerKring onderzoekt in samenwerking met het Katholiek Nieuwsblad en opinieblad De Nieuwe Koers welke ervaring Nederlanders met evangelisatie hebben, en welke meningen ze er over dit onderwerp op nahouden. De resultaten van de enquête worden in oktober besproken in de glossy Ludger. Ook het Katholiek Nieuwsblad en De Nieuwe Koers zullen er aandacht aan besteden (…). Uit persbericht.

In oktober verschijnt de eenmalige glossy Ludger. In het magazine is op allerlei manieren aandacht voor evangelisatie of missionering. Onderdeel daarvan is dit publieksonderzoek, waarin we u vragen naar uw ervaring met en mening over dit onderwerp. Het onderzoek is een samenwerking tussen de glossy Ludger, het Katholiek Nieuwsblad en De Nieuwe Koers.

Doe mee en vul ook de enquête in, deze bevat 24 multiple choice-vragen en kan binnen 3 minuten worden afgerond. Deelname is volledig anoniem. Er worden geen IP-adressen opgenomen. Klik hier voor deelname: ENQUETE.

De resultaten van de enquête worden in oktober 2021 gepubliceerd in de glossy Ludger.

Alvast bedankt.