St.-Ludgerus ULO-School Amsterdam

Niet veel mensen zullen weten dat er in Amsterdam ooit een St.-Ludgerus ULO voor jongens was. De drie waarschuwingen op de achterkant van het rapport geven glashelder aan hoe er begin jaren zestig van de twintigste eeuw over de opvoeding van Rooms-Katholieke jongens (nog) werd gedacht.

‘In de jaren 1961-1963 zat ik op de St.-Ludgerus ULO-School, onderdeel van de Amsterdamse Stichting voor Katholiek Uitgebreid Lager Onderwijs, aan de Buiksloterweg in Amsterdam-Noord.
Het was een, voor die tijd, typerende katholieke jongensschool. De directeur stond elke ochtend bij de ingang van de school: niet groetend, wel iedereen streng aankijkend. Duidelijke regels, stevige hiërarchie, dagelijkse huiswerkcontroles. Bij Frans, Duits en Engels werden bij het begin van de les enkele jongens, voor de hele klas, publiekelijk overhoord. Dat was geen pretje.
De godsdienstlessen, gegeven door een priester in toga die wij oneerbiedig ‘Kubus’ noemden, waren hilarisch. Een uitlaatklep, denk ik nu, voor de sfeer van ‘orde en tucht’ in de andere lessen. Wangedrag tijdens de godsdienstles leidde tot mijn verwijdering van school aan het begin van de derde klas. Had ik toch mijn oudere broer de loef afgestoken, vond ik toen. Hij werd pas tegen het einde van de derde klas van school gestuurd.
Ad Groen

De schoolleiding moet destijds wel gevreesd hebben dat er van deze jongen niets terecht zou komen. Maar hij werd later een populaire en zeer gewaardeerde leraar maatschappijleer op het Ludgercollege in Doetinchem. Tja… Ludger!