Vesperviering in Vierakker zaterdag 26 maart

Op de sterfdag van Ludger, 26 maart (809) is er in de Willibrorduskerk in Vierakker weer een Vesperviering, om 17.00 uur. Voorganger is pastor J. Baneke.

Afgelopen twee jaar was er die mogelijkheid niet, maar nu kunnen we op deze manier weer vieren en herdenken dat Ludger rond 800 het christendom in deze streek bracht. Naast Willibrord en Bonifatius, die vanuit Engeland kwamen, was Ludger een “Nederlandse” missionaris, geboren in Zuilen, nabij Utrecht.

Tijdens de viering zal de Ludgerreliek een opvallende plaats krijgen. Na afloop van de vesper is er een informeel samenzijn achter in de kerk.

       Ludgerreliek met kaars

Links én rechts van de kerk is ook nog iets van Ludger te zien of te bezoeken. Links van de kerk is de mooie Ludgertuin, met daarin allerlei herinneringen aan zijn leven, vaak creatief weergegeven. Hierin ook het Ludgerbeeld, afkomstig van de Ludgeruskweekschool in Hilversum. En rechts van de kerk is het Ludgerusgebouw, een horecagelegenheid. En als u nog meer van Ludger wilt zien: een paar kilometer verder staat het Ludgermonument, op de plaats waar Ludger rond 800 de IJssel over is gestoken, om aan deze zijde van de IJssel het geloof verder te verkondigen.

En wilt u een keer de kerk van binnen zien, de “mooiste kerk van Gelderland”, dan kan dat vanaf 1 april tot en met 1 oktober elke dinsdag- en donderdagmiddag van 13:30-16:00 uur. Daar kunt u dan ook het Ludgerreliek aanschouwen, rechts voor in de kerk.[:de]Am Todestag von Ludger, dem 26. März (809), findet um 17 Uhr eine weitere Vesperfeier in der Willibrorduskirche in Vierakker statt. Pastor ist Herr J. Baneke.
Die letzten zwei Jahre gab es diese Möglichkeit nicht, aber jetzt können wir auf diese Weise wieder feiern und gedenken, dass um das Jahr 800 Ludger das Christentum in diese Region gebracht hat. Neben Willibrord und Bonifatius, die aus England stammten, war Ludger ein „holländischer“ Missionar, geboren in Zuilen bei Utrecht.


Vesperfeier in Vierakker am Samstag, den 26. März

Während der Feierlichkeiten wird der Ludger-Reliquie einen prominenten Platz bekommen. Nach der Vesper gibt es ein informelles Treffen im hinteren Teil der Kirche.

       Ludger-Reliquie mit Kerze

Links und rechts der Kirche gibt es auch noch etwas von Ludger zu sehen oder zu besichtigen. Links von der Kirche befindet sich der wunderschöne Ludger Garten, der alle möglichen Erinnerungen an sein Leben enthält, die oft kreativ dargestellt werden. Dazu gehört auch das Ludger-Bild aus der Ludgerus-Berufsschule in Hilversum. Und rechts neben der Kirche befindet sich das Ludgerus-Gebäude, ein Gastronomiebetrieb. Und wenn Sie noch mehr von Ludger sehen möchten: Ein paar Kilometer weiter steht das Ludger-Denkmal, an der Stelle, wo Ludger um das Jahr 800 die IJssel überquerte, um auch diesseits der IJssel weiterhin den Glauben zu verkünden.

Wenn Sie das Innere der Kirche, „der schönsten Kirche Gelderlands“, sehen möchten, können Sie dies vom 1. April bis 1. Oktober jeden Dienstag- und Donnerstagnachmittag von 13:30 bis 16:00 Uhr tun. Dort können Sie auch die Ludger-Reliquie sehen, rechts vorne in der Kirche.
[:]