Opening van het Ludgerpad

Op 25 maart kwamen meer dan vijftig genodigden bijeen in Museum Smedekinck, Zelhem, voor de officiële opening van het Ludgerpad. Na een welkom door de voorzitter van de Ludgerkring, Gerard Bomers, kreeg gedeputeerde van de provincie Gelderland, Peter van ’t Hoog, het woord.

De heer Van ’t Hoog feliciteerde de initiatiefnemers van het Ludgerpad. De Provincie vindt het belangrijk, dat het verhaal van Gelderland op een gevarieerde wijze verteld wordt. De zendeling Ludger staat in de canon van Gelderland en het Ludgerpad dwars door de Achterhoek en in de toekomst met een vervolg in Duisland komt hieraan tegemoet. De Provincie honoreert inspirerende initiateven. Mede door de subsidie van de Provincie is er aldus een fraaie lange afstandswandelroute door het gevarieerde landschap ontstaan. De gedeputeerde bracht ook naar voren dat aandacht voor de zendeling Ludger hem persoonlijk, als gelovige, ook deugd deed.

De voorzitter van het Bureau Achterhoek Toerisme Eric-Jan de Haan bracht naar voren dat het Ludgerpad een waardevolle en cultuurhistorische aanvulling is op het uitgebreide netwerk aan wandelroutes in de Achterhoek. Het sterkste punt is ons gastheer- en gastvrouwschap. De Achterhoek presenteert zich steeds meer als een merk, met een eigen vlag en spraakmakende evenementen. Toen het bureau Achterhoek Toerisme voor het eerst contact kreeg met de Ludgerkring, was het direct duidelijk dat het om een professioneel en goed doordacht plan ging. Waar mogelijk is er slim gebruik gemaakt van de bestaande knooppunten op reeds bestaande routes. Met de subsidie van de Provincie en de bijdrage van de Ludgerkring zelf ligt er nu een aantrekkelijke route, die tevens een oude en waardenvolle cultuurlaag in onze streek markeert. Aan onze Duitse partners is het nu om een aansluiting te maken met de route in de Baumberge, op weg naar Münster. Hij feliciteerde de Ludgerkring met het Ludgerpad. Het Bureau Achterhoek Toerisme zal het onderhoud van het Ludgerpad blijven verzorgen. Expertise van de Ludgerkring blijft welkom.

Vervolgens kreeg Eddy Ivens, de bedenker van het Ludgerpad, het woord. Hij toonde een kaart waarop vier plekken gemarkeerd waren: Zuilen, waar Ludger vermoedelijk geboren is; de IJssel bij Zutphen, waar hij begonnen is aan de missionering van de Saksen; Billerbeck, waar hij overleden is en Münster, zijn bisschopszetel. Het Ludgerpad door de Achterhoek gaat vanaf Ludgers oversteek van de IJssel naar het oosten tot aan de Nederlands-Duitse grens. In de omgeving van Billerbeck bestaat inmiddels ook al de west-oost verlopende ‘Baumberger Ludgerusweg’. Het zou fijn zijn als de beide Ludgerpaden in de toekomst verbonden kunnen worden. Wellicht komt er zelfs een Ludgerpad helemaal van Zuilen tot Münster. Daarna liet Eddy het Ludgerpad zien aan de hand van een veertigtal foto’s. Niet alleen van bijzondere aan Ludger gewijde zaken zoals monumenten en kerken, maar ook andere cultuurhistorische plekken en fraaie stukken natuur die de wandelaar passeert.

En toen ging het gezelschap naar buiten. We zagen dat een groep ‘monniken’ ons naderde: ‘Ludger’ en drie begeleiders. Samen met gedeputeerde Van ’t Hoog onthulde ‘Ludger’ het informatiepaneel dat voor het museum staat. In een kort woordje bedankte ‘Ludger’ de aanwezigen. Hij waardeerde het dat men nog steeds aandacht geeft aan het werk dat hij meer dan 1200 jaar geleden begonnen is.