Nieuwsbrief 1, Ludgerkring Oost Gelderland Naar www.ludgerkring.nl

De nieuwsbrief is de elektronische opvolger van de gedrukte Ludgerperiodiek. De laatste Periodiek was van april 2013 en is nog na te lezen op deze site. Zie Periodiek

De stichting Ludgerkring Oost Gelderland stelt zich ten doel het bestuderen en levend houden van de historische en culturele betekenis van Liudger die leefde van 742-809 in Oost Gelderland en Nordrhein Westfalen. Het adres van de stichting is Eckhorsterstraat 8, 7021 KV Zelhem. Lees verderEen eerste Nieuwsbrief
Zoals in de laatste Periodiek, nr. 24, al was aangekondigd, zouden we ook via een Nieuwsbrief gaan communiceren. Hier is onze eerste Nieuwsbrief. De bedoeling is om ook eenmaal per jaar toch ook nog een Periodiek uit te geven en die langs de gewone weg te verspreiden. Een digitale Nieuwsbrief, zoals deze heeft voor- en nadelen. Daarom willen we beide mogelijkheden blijven inzetten, zolang we dat kunnen en willen. Nu dus een Nieuwsbrief en in het voorjaar weer een gewone Periodiek. Lees verder

Verplaatsing en heropening Ludgerkerkje
Het Ludgerkerkje in Zelhem heeft voor de tweede keer een nieuwe plaats gekregen. In 2001 is het in het kader van Zelhem 1200 jaar gebouwd en wel op het gazon van de Lambertikerk. Daar kon het niet blijven staan. In 2006 is het in het park achter de bibliotheek gebouwd, nu solider en bedoeld voor onbepaalde tijd. Om allerlei redenen is het nu weer verplaatst. Het Ludgerkerkje is nu “naar het museum” !! Lees verderDe boeken en mappen van de Ludgerkring
De Ludgerkring beschikt over een honderdtal boeken en boekjes in relatie met Ludger. Deze zijn bij één van de leden opgeslagen. Als zodanig zijn ze moeilijk toegankelijk voor geïnteresseerden in literatuur over Ludger. De Ludgerkring wil de mogelijkheid om deze boeken te kunnen raadplegen vergroten. Daartoe heeft zij besloten contact op te nemen met het Erfgoedcentrum voor de Achterhoek en Liemers te Doetinchem om na te gaan of het boekenbestand daar kan worden ondergebracht. Belangstellenden kunnen dan in de Studiezaal van dit Centrum de boeken bestuderen.
De boeken blijven het eigendom van de Ludgerkring. De Ludgerkring wil ook nagaan of het mogelijk is om in de toekomst onze mappen met overdrukjes, folders, e.d. in het Erfgoedcentrum in bewaring te geven. Een titellijst van de boeken van de Ludgerkring is reeds aanwezig en in te zien via de catalogus

Ludgerfeest met processie in Essen-Werden
Zondag 1 september op weg, Annie en ik, naar Essen-Werden om deel te nemen aan het jaarlijkse 'Fest der Umtragung der Gebeine des heiligen Liudger'. Op tijd vertrokken met drie kwartier als onze gebruikelijke extra marge om op tijd aan te komen. Die bleken we nodig te hebben. Lees verderHet Ludgercomité
Het zou mooi zijn als de beoogde promotie van Ludger als verkondiger van het Christelijk geloof en brenger van cultuur succesvol blijkt, wat voor de Achterhoek in concreto zou betekenen dat hij daar meer en meer bekend wordt en als inspirerend wordt ervaren. Maar het valt niet te verwachten dat velen ook weten wie zich voor Ludgers promotie zoal inzetten. Welnu, het Ludgercomité van het aartsbisdom is zo'n promotor. Let wel, het Ludgercomité is niet hetzelfde als de Ludgerkring Oost-Gelderland Lees verder

Plannen
Plannen maken is één, de meer of minder heldere gedachten hierover keurig plannen is een andere, moeilijkere zaak. De Ludgerkring is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de gedachtenis van Ludger te versterken en uit te breiden. In Vierakker hebben we in samenwerking met de katholieke en protestantse gemeenschap in de afgelopen jaren concrete dingen kunnen doen. Lees verder

Open Monumentendagen 2013
Zaterdag 14 en zondag 15 september waren ook in de gemeente Bronckhorst de Open Monumentendagen. Er was dit jaar een uitgebreid programma, met daarbij ook een heel verzorgd boekwerkje. Men kon kiezen uit vele activiteiten, o.a. uit een fiets- en autotocht met de titel “In het spoor van Ludger”. Lees verder

Ludgerreliek met oorkonde
Zondag 20 mei 2012 heeft de Ludgerreliek een plaats gekregen in de Willibrorduskerk in Vierakker. Nu is hij daar te bewonderen en te vereren. Maar er is meer te melden. Lees verder

Wetenswaardigheden
Steeds weer zijn er zaken die interessant zijn te weten. Op zich geen grote gebeurtenissen, maar goed om te weten. En goed om dit in de Nieuwsbrief met u te delen.
Hiernaast een foto van deken Willems die op 29 december afscheid neemt van zijn parochie in Zele (België).
Lees verder

Website Ludgerkring Oost Gelderland
We hopen dat u deze elektronische nieuwsbrief met plezier gelezen hebt. Wellicht kreeg u deze nieuwsbrief via de e-mail toegestuurd. Iedereen met Internet kan de nieuwsbrief lezen op onze website. Op die website staat veel meer informatie over st. Ludger. Kijkt u eventueel maar eens rond door op de volgende link te klikken. www.ludgerkring.nl