Terug naar het overzicht van de nieuwsbrief Naar www.ludgerkring.nl
Plannen van de Ludgerkring

Plannen maken is één, de meer of minder heldere gedachten hierover keurig plannen is een andere, moeilijkere zaak. De Ludgerkring is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de gedachtenis van Ludger te versterken en uit te breiden. In Vierakker hebben we in samenwerking met de katholieke en protestantse gemeenschap in de afgelopen jaren concrete dingen kunnen doen.

Denk aan de oprichting van het gedenkteken bij Den Elter in 2009 en de verkrijging van een Ludgerreliek in 2012. De Kring beschouwt Vierakker op historische gronden als het centrum van de Ludgergedachtenis en ziet het als dè plaats voor specifiek aan Ludger gewijde vieringen en activiteiten. Die moeten doorgaan. Er moeten nieuwe vormen worden gezocht en de betrokkenheid van velen worden verworven.

Het Ludgerpad, dat in een apart routeboekje van Zutphen via Vierakker tot Aalten door Eddy Ivens is beschreven (foto), proberen we een vervolg te geven in Duitsland tot Billerbeck, Ludgers sterfplaats in 809. Daar is onder meer veel overleg en het in diverse regio's verkrijgen van toestemming voor nodig. Het valt op dit moment helaas niet goed in te schatten op welke termijn ook dat deel klaar is.

Zoals elders in deze Nieuwsbrief al beschreven, proberen we de aan Ludger gewijde boeken, folders, mappen en andersoortige publicaties waarover de Ludgerkring beschikt, meer algemeen toegankelijk te maken.

Met name Job de Gelder heeft zich intussen georiënteerd op de levensbeschrijvingen, de vita's, die er van Ludger bestaan (foto). De oudste dateert van slechts enkele tientallen jaren na Ludgers dood. Ze zijn uiteraard geen van alle in het Nederlands maar in het Latijn geschreven. Ons doel is om ze als het ware dichterbij te halen. Vertaling in het Nederlands, eventueel aan de hand van bestaande Duitse vertalingen, is misschien mogelijk. En ja, aan de horizon ligt in 2017, de 1275-ste geboortedatum van Ludger.