Terug naar het overzicht van de nieuwsbrief Naar www.ludgerkring.nl
Het Ludgercomité

Het zou mooi zijn als de beoogde promotie van Ludger als verkondiger van het Christelijk geloof en brenger van cultuur succesvol blijkt, wat voor de Achterhoek in concreto zou betekenen dat hij daar meer en meer bekend wordt en als inspirerend wordt ervaren. Maar het valt niet te verwachten dat velen ook weten wie zich voor Ludgers promotie zoal inzetten. Welnu, het Ludgercomité van het aartsbisdom is zo'n promotor. Let wel, het Ludgercomité is niet hetzelfde als de Ludgerkring Oost-Gelderland.

Het Ludgercomité is een kleine groep mensen die net als de Ludgerkring zich richt op de versterking van Ludgers gedachtenis in onze tijd. Het werkt sinds zijn oprichting in 2004 in opdracht en met mandaat van de aartsbisschop van Utrecht. Het begon destijds met het voorbereiden en uitvoeren van de zo genoemde Ludgerestafette, die, om het 1200-jarig bestaan van het bisdom Münster te vieren, in een jaar tijd van Utrecht naar Münster trok, waar ze op Pasen 2005 aankwam. In het kader van die estafette hebben Comité en Kring elkaar voor het eerst ontmoet. Sindsdien werken ze bij diverse gelegenheden samen. Namens de Ludgerkring hebben enkelen zitting in het Comité. In de afgelopen jaren heeft het Comité een nieuw mandaat gekregen, waarvan de termijn overigens bijna is verstreken.

Dat is niet het enige waardoor de status van het Comité op dit moment een beetje onzeker is. Een rol speelt ook het feit, dat een van de leden, Heinz-Georg Surmund, priester in Arnhem (foto), deze zomer met emeritaat naar Münster is gegaan. Hij blijft tot het einde van het genoemde mandaat lid van het Comité. Zijn voormalige woning in Arnhem kan niet langer de centrale plaats van bijeenkomst zijn. Arnold Rog uit Utrecht-Zuilen is ook lid, maar ondervindt veel hinder van een zwakke gezondheid. Beiden zijn zeer gewaardeerde Comitéleden, die steeds veel en gekwalificeerde inzet tonen. In afwachting vergaderen de voorzitter van het Comité, Gérard Martens, en de afgevaardigde leden vanuit de Ludgerkring in één verband van Kring en Comité. Te verwachten is dat het aartsbisschoppelijke Ludgercomité onder meer met het oog op de viering van de 1275-ste geboortedag van Ludger in 2017 een nieuw mandaat krijgt. Dan ontstaat er nieuwe duidelijkheid en kan het Ludgercomité weer op tal worden gebracht.