Terug naar het overzicht van de nieuwsbrief Naar www.ludgerkring.nl
Historie: Wanneer is de Ludgerkring begonnen ?

De Ludgerkring is formeel gestart op 12 januari 1998 als: Stichting Liudgerkring Oost-Gelderland. Maar de eerste bijeenkomst was al op donderdag 17 september 1992 en wel in de gereformeerde pastorie in Aalten, Herengracht 6. In de notulen van die eerste bijeenkomst wordt gesproken van de “Ludger-werkgroep”, bestaande uit zes leden. Twee mensen van die werkgroep zijn nog lid van de Ludgerkring, nl. Hans de Graaf en Walter Rovers. Momenteel telt de Ludgerkring negen leden. Zie de colofon.

De eerste Periodiek in 1998
De eerste Periodiek verscheen augustus 1998, jaargang 1, nr. 1. Toen met één binnenpagina, vier bladzijden dus. In dat nummer wordt gemeld dat we nog een naam zochten voor deze uitgave. Daar is kennelijk nooit een punt van gemaakt: de naam is zo gebleven.

Inmiddels zijn er 24 nummers verschenen, in principe tweemaal per jaar, de laatste dit voorjaar. Alle Periodieken hadden dezelfde omslag, een gele omslag met daarop een beeltenis van Ludger, die a.h.w. de letter “L” draagt, met daarbij uiteraard ook de onafscheidelijke gans. Het ontwerp is van Rien Overvelde, lid van de Ludgerkring.

De lay-out van Periodiek en van Nieuwsbrief
De lay-out van de Periodiek wordt de laatste jaren verzorgd door Wim van Keulen en dat wil hij blijven doen. We zijn daar erg blij mee en tevreden over. De lay-out van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door Eddy Ivens, lid van de Ludgerkring.