Terug naar het overzicht van de nieuwsbrief Naar www.ludgerkring.nl
Leden van het bestuur van de stichting Ludgerkring Oost Gelderland:

G. Bomers, voorzitter
W. Rovers, secretaris
H. de Graaf, penningmeester
J. Droste, lid
T. Engelen, lid
J. de Gelder, lid
E. Ivens, lid
H. Lieftink, lid
R. Overvelde, lid

Het banknummer van de stichting is: NL04 RABO 0380 2028 32