Terug naar het overzicht van de nieuwsbrief Naar www.ludgerkring.nl
Ludgerreliek met oorkonde

Zondag 20 mei 2012 heeft de Ludgerreliek een plaats gekregen in de Willibrorduskerk in Vierakker. Nu is hij daar te bewonderen en te vereren. Maar er is meer te melden.

De houder met de reliek van Ludger in de Willibrorduskerk in Wichmond bleek niet goed aan de pilaar bevestigd te zijn en dreigde naar beneden te komen. Nu is de reliek in een zijkapel geplaatst en komt meer in het zicht als je in de kerk loopt. Rond de reliek staan nu lichtjes, liggen bidprentjes en zo krijgt de reliek meer aandacht. Het is zo ook meer geschikt om er bij te bidden.

Met oorkonde:
Toen de reliek vanuit Duitsland naar Nederland kwam, is er ook een document meegekomen, waaruit blijkt dat de reliek echt is. Hierbij een afbeelding van dat document, d.d. 3 februari 1992.


Naast deze Ludgerreliek zijn er in Nederland nog twee andere:
nl. één in de Willibrordsabdij in Doetinchem en één in het zusterklooster het Cenakel in Utrecht, St. Bonifaciusstraat.
Het bewaarde lichaam van Ludger (742-809) ligt in een fraaie schrijn in de crypte onder de kerk in Essen-Werden. Elke eerste zondag van september wordt deze plechtig, na een eucharistieviering, door de straten van Werden gedragen.