Terug naar het overzicht van de nieuwsbrief Naar www.ludgerkring.nl
Verplaatsing en heropening Ludgerkerkje

Historie
In 2001 werd in Zelhem herdacht en gevierd dat Zelhem 1200 jaar bestond. Er woonden al eerder mensen, zoals ook uit opgravingen blijkt, maar de naam Zelhem komt voor het eerst voor in een akte, die gedateerd is in 801. In het kader van die herdenking, Zelhem 1200 jaar, is er door de Oudheidkundige Vereniging een kerkje gebouwd, zoals dat rond 800 door Ludger gebouwd zou (kunnen) zijn. Dat werd geplaatst op het terrein van de Lambertikerk, links van de looppad naar de kerk.

Een prachtige plaats, want de Lambertikerk is a.h.w. de “opvolger” van dat Ludgerkerkje, een nakomeling ! Met weer een heel eigen geschiedenis. De inwoners van Zelhem raakten gehecht aan het kerkje, maar het mocht er niet blijven staan. Na enig uitstel, moest het worden afgebroken. Een poging om het in Velswijk weer op te bouwen, mislukte.

In 2003 is er een Stichting Ludgerkerkje opgericht, die gezocht heeft naar een definitieve (?) plaats en naar een nieuwe oprichting. In 2006 was het zover: het nieuwe Ludgerkerkje kon gebouwd worden en wel in het park achter de bibliotheek, die tegenover de Lambertikerk staat. Dus het Ludgerkerkje kwam a.h.w. te staan in de schaduw van huidige nakomeling, heel dicht bij elkaar. Heel bijzonder om te zien, zeker ook ’s avonds als het verlicht werd.

Verplaatsing
Het Ludgerkerkje was alleen zaterdag en zondag geopend en er was dan geen toezicht. Zo was het moeilijk het kerkje optimaal te gebruiken. Ook waren er geen structurele inkomsten, terwijl er wel afschrijving moest plaats vinden i.v.m. het nodige onderhoud. En het is een hele klus te zorgen dat het kerkje in het weekend steeds open en ook weer dicht gaat.
Na gesprekken met het Museum Smedekinck en na voldoende middelen vergaard te hebben, vond de verplaatsing zaterdag 21 oktober jl. plaats. Een bijzondere klus o.l.v. Henk Willems.

Nieuwe plaats
Inmiddels staat het bij het museum Smedekinck. Die plaats heeft vele voordelen. Nu kan het kerkje blijvend ingericht worden, is er controle en komen er dankzij het museum vast meer bezoekers. Maar het meest bijzondere is wel dat de boerderij die Smedekinck is in de Middeleeuwen toebehoorde tot het klooster van Ludger in Werden. Zo kwamen monniken jaarlijks pacht ophalen, in de vorm van geld of goederen. Bij de opening van het museum kreeg monnik Ludger daarom ook honing, symbolisch als pacht. Mede om deze reden is er in het Museum ook aandacht voor Ludger. Een deel van de deel is ingericht met attributen en informatie i.v.m. Ludger. Zie ook de uitgebreide website van het museum.

Heropening van het Ludgerkerkje
Nu het kerkje een nieuwe plaats heeft gekregen, moet het ook heropend worden. Dat gebeurt op zaterdagmiddag 4 januari, m.m.v. de midwinterhoornblazers van Zelhem, die dit jaar juist een jubileum vieren. Zoals te verwachten, zal Ludger zelf weer niet ontbreken bij die opening. Er zullen nu geen ganzen bij zijn zoals bij de opening op 7 oktober 2006. Maar het wordt vast weer een bijzonder gebeuren. Ieder is erbij welkom.