Ludgerlid ontvangt prijs voor dialectwoordenboek

Het elfde deel in de reeks woordenboeken van het Achterhoeks en Liemerse dialect is gekozen tot beste streekboek uit 2018. De prijs is een initiatief van de Dialectkring Achterhoek & Liemers. De verkiezing wordt jaarlijks gehouden door het Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers in Doetinchem in samenwerking met de dialectkring en de Vrienden van de Streektaal Lochem.

Het boek “De Weerld C” is samengesteld door Lex Schaars en ons mede Ludgerkringlid Henk Lieftink en uitgegeven door de Mr. H.J. Steenbergen Stichting, verbonden aan het Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers in Doetinchem. Volgens de jury is het een ‘fascinerend boek, dat aan de hand van kaarten en citaten uitlegt hoe de uitspraak van woorden vaak per plaats verschilt’. Ook beschrijft het boek het verschil tussen het Liemerse en het Achterhoekse dialect: het eerste heeft meer Frankische invloed, het tweede meer Saksische.
De reeks woordenboeken is sinds 1984 in tien delen uitgegeven. Het prijswinnende boek is de elfde in de reeks. De prijs wordt volgens de jury ook toegekend aan de boeken die al zijn verschenen. De jury: ‘Tezamen met dit deel vormen ze zowel een monument, als ook een bewaarplaats voor het dialect van deze beide streken’. Dat dialect krijgt meer erkenning, maar staat ook onder druk, omdat het steeds meer als levende taal dreigt te verdwijnen. De Woordenboeken van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten maken deel uit van een landelijk project. Dat wordt gecoördineerd door de Radboud Universiteit in Nijmegen en het Meertens Instituut in Amsterdam, het onderzoeksinstituut voor de Nederlandse taal en cultuur. Het woordenboek verschijnt ook als eWald, de digitale versie. Volgens de jury van de wedstrijd beste Achterhoek- en Liemersboek 2018 is De mens en zien weerld geen leesboek, maar een naslagwerk. ‘Het is een boek dat valt binnen een al langlopende serie, een geweldig project’. Omdat er zoveel mensen uit de streek meewerken, is het geworteld in de Liemers en Achterhoek. ‘Een belangwekkend project ook, waardoor een schat aan kennis bewaard kan blijven tot in lengte van dagen. Zeker nu er ook aan een digitale versie wordt gewerkt’.