Viering in Vierakker i.v.m. sterfdag van Ludger

Ludger leefde van 742 tot 809 en zijn sterfdag was 26 maart 809 te Billerbeck. Om die reden is er in Billerbeck al in de 11-e eeuw een kerk gebouwd en stond er in 1730 een kapel op de plaats waar hij in 809 gestorven is, een plaats voor bedevaartgangers om hem te gedenken. In 1895 is er een grote kerk gebouwd, die nu Ludgerusdom heet, kort ook wel Dom genoemd, in de volksmond. Als een kathedraal zo mooi en groot (maar is geen kathedraal), met twee torens van meer dan 100 meter. Uiteraard wordt in Billerbeck deze dagen uitgebreid stil gestaan bij zijn dood.

Ook in Vierakker is er sinds enkele jaren op of rond die dag een vesper, dit jaar op zijn sterfdag zelf, dinsdag 26 maart om 19.00 uur. Waarom in Vierakker? Sinds 20 mei 2012 is daar in de kerk, de Willibrorduskerk, een reliek van de heilige Ludger, met daarbij een officiële oorkonde van het aartsbisdom, getekend door kardinaal Simonis, 3-2-1992. Sinds 2012 staat die reliek in de kerk in Vierakker en op die avond staat de reliek centraal in de viering. De vesperviering is dus dinsdag 26 maart om 19.00 uur, Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker. Diaken Theo ten Bruin zal voorgaan bij deze viering. Na afloop is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten, achter in de kerk.