Nieuwsbrief 3, Ludgerkring Oost Gelderland Naar www.ludgerkring.nl

De nieuwsbrief is de elektronische opvolger van de gedrukte Ludgerperiodiek. De vorige nieuwsbrieven zijn nog na te lezen op deze site. Zie Periodiek

De stichting Ludgerkring Oost Gelderland stelt zich ten doel het bestuderen en levend houden van de historische en culturele betekenis van Liudger die leefde van 742-809 in Oost Gelderland en Nordrhein Westfalen.
Het adres van de stichting is Eckhorsterstraat 8, 7021 KV Zelhem.


Ludgervesper 26 maart in Vierakker.
Onder een redelijke belangstelling werd op de sterfdag van Ludger in de St.-Willibrorduskerk te Vierakker de jaarlijkse Ludgervesper gehouden. Voor het begin van de viering werd een replica op canvas van een oud Ludgervaandel door de dominee van de protestante gemeente Wichmond onthuld.
Na afloop was er gelegenheid tot het drinken van een kop koffie of thee met een Ludgerkoekje. Er werd volop nagepraat.
Lees verder


Bezoek aan Ludgerkerkje Zelhem.
Nu het Ludgerkerkje op het terrein van museum Smedekinck in Zelhem staat, is het gemakkelijker het open te stellen en er gasten te ontvangen. Tijdens de openingstijden kan ook het kerkje bezocht worden. Daarnaast komen er soms groepen, ook buiten de openingstijden. Zo ook schoolklassen van basisscholen uit de gemeente.
Lees verder


Het Ludgerpad van Jezus.
Er wordt gewerkt aan een doorlopend wandelpad van Zuilen in NL naar Münster in Duitsland, van geboorteplaats naar bisschopszetel. Het wordt natuurlijk een prachtig wandelpad voor liefhebbers, sportief, zowel lichamelijke als geestelijk. Maar het is eigenlijk toch meer een spiritueel en religieus pad. Want het is in feite het levenspad van Ludger (742 - 809).
Lees verderGaande en komende man.
In onze vergadering van 19 november 2014 jaar nam Theo Engelen afscheid, in die van 13 januari jl. presenteerde zich Koos Smits.
Lees verderFolder over Ludger in de Achterhoek.
De ludgerkring heeft een vouwblad gemaakt over Ludger. Hierin wordt specifiek aandacht besteed aan Wichmond/Vierakker, Zelhem, Doetinchem en Aalten. Maar ook Deventer en Duitsland zijn er in opgenomen, evenals een overzicht van het leven van Ludger.
Lees verderHeilige Liudgerparochie Noord Groningen.
Het begon allemaal op 1 januari 2013 toen de vijf Samenwerkende Parochies Noord Groningen (SPNG) gehoor gaven aan de oproep van Mgr. de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden, om te gaan starten met het fusieproces waarbij de fusie van de nieuwe parochie op 1 januari 2015 een feit zou moeten zijn.
Lees verder


De Ludgerusparochie in Utrecht.
Als ergens in Nederland een Ludgerusparochie dient te bestaan, dan is het wel in Utrecht, of preciezer gezegd: in Zuilen. Want daar werd Ludger naar oude overlevering geboren, in 742 in een ontluikende kerk met missionaire krachten.
Lees verder
Langs het ‘Ludgerpad van Zutphen naar Aalten’: Mariënvelde.
De kerkelijke geschiedenis van Mariënvelde, vroeger ‘Achter Zieuwent’ genoemd, was lang met die van Zieuwent verbonden. Met veel offers werd in 1932 op de z.g. Ballasbulte een eigen kerk gebouwd naar een ontwerp van Ir. G.A.P. de Kort.
Lees verder