Terug naar het overzicht van de nieuwsbrief
Ludger langs het ‘Ludgerpad van Zutphen naar Aalten’: Mariënvelde.

De kerkelijke geschiedenis van Mariënvelde, vroeger ‘Achter Zieuwent’ genoemd, was lang met die van Zieuwent verbonden. Met veel offers werd in 1932 op de z.g. Ballasbulte een eigen kerk gebouwd naar een ontwerp van Ir. G.A.P. de Kort.

Karl W. Wenzel (Ibbenbüren1887-Kevelaer 1947) schilderde de kruiswegstaties. De imposante muurschilderingen in de kerkruimte zijn ook van hem. Achter in de kerk op de muur onder een boog prijkt als bisschop in vol ornaat de H. Ludgerus. Staf in zijn linker hand, het kruis in zijn rechter. Hij missioneert. Het is alsof hij de woorden
‘Ik verkondig u Christus’ de donkerte inzendt. Daaronder woorden van Jezus uit de Bergrede.

Het verdere leven van schilder Karl Wenzel echter toont enige tegenstrijdigheid met deze woorden. Karl Wezel stamde uit de kring van sacrale kunstenaars te Kevelaer. Daarvan was de belangrijke Friedrich Stummel de grondlegger (Münster 1850-Kevelaer 1919). In zijn atelier was Karl Wenzel van 1906 tot 1914 leerling.

De houding van Wenzel t.o.v. het Nationaal Socialisme is niet onomstreden. Wenzel had een groot gezin en voor ‘brood op de plank’ paste hij zijn seculiere werk aan. Dat terwijl talrijke collega’s hun opvattingen over kunst trouw bleven en zich liever ‘entartet’ buiten lieten sluiten met als gevolg armoede en vaak vertrek naar het buitenland. Wenzel koos de gemakkelijkste weg.
Mensen die ‘hongeren en dorsten naar de rechtvaardigheid’ wacht meestal een moeilijk pad.