Terug naar het overzicht van de nieuwsbrief Volgende pagina
Het Ludgerpad van Jezus.

Er wordt gewerkt aan een doorlopend wandelpad van Zuilen in NL naar Münster in Duitsland, van geboorteplaats naar bisschopszetel. Het wordt natuurlijk een prachtig wandelpad voor liefhebbers, sportief, zowel lichamelijke als geestelijk. Maar het is eigenlijk toch meer een spiritueel en religieus pad. Want het is in feite het levenspad van Ludger (742 - 809).

En niet zomaar een leven, maar een leven met een missie. Ludger werd gedreven door een innerlijke stem om Christus te volgen, om boodschapper te worden van het Goede Nieuws, de Blijde Boodschap, dat namelijk Christus de mensen zozeer liefheeft, dat Hij voor hen heeft willen sterven, zelfs aan het kruis.

Ludger en Jezus
Het zou een onderzoek waard zijn, wat Ludger allemaal geleden heeft, wat hij te verduren heeft gehad, wat zijn zwaarste kruis is geweest, derhalve, wat voor een aandeel hij aan Jezus’ kruis heeft gehad. Maar laten we de rollen omdraaien. Laten we eerst kijken naar Jezus. Dan ontdekken we, dat het openbare leven van Jezus een en al reizen en rondtrekken was. Maar niet in het wilde weg, neen, heel doelgericht, net als het Ludgerpad, dat loopt van Zuilen naar Münster.

Jezus-pad
Zo ontdekken we in het Evangelie het Jezus-pad, dat loopt van het uiterste noorden tot zuidelijk gelegen Jeruzalem. In Caesarea Filippi, vesting die koning Filippus liet bouwen voor de keizer, vraagt Jezus aan zijn leerlingen: “Wat zeggen de mensen dat Ik ben?” Allerlei antwoorden. Dan vraagt Jezus: “Maar wat zeggen jullie?” Petrus antwoordt: “U bent de Christus, de zoon van de levende God.” Prachtig. Maar hij begrijpt er in feite niets van. Dan verklaart Jezus: “De Mensenzoon moet naar Jeruzalem, om veel te lijden, te sterven, en op de derde dag te verrijzen.” Ondanks tegenstribbelen van Petrus, gaat Jezus op pad. Op pad naar Jeruzalem. Op pad naar het kruis. Op pad om te laten zien, dat Gods liefde gaat tot de dood.

Dat is het Jezus-pad, doelgericht en doeltreffend, heilig en geestelijk. En eigenlijk is het juist dat Jezus-pad, dat Ludgerus heeft nagelopen, gehoor gevend aan de oproep van Jezus: “Kom en volg Mij!” Ludger had namelijk deze Boodschap van Christus’ Kruis in zijn bagage en deelde het uit aan iedereen die ernaar wilde luisteren. Zuilen, Utrecht, Vierakker, Lichtenvoorde, Münster, Billerbeck zijn als het ware de kruiswegstaties van Sint Ludger.

Koos Smits, priester Ludgerusparochie