Terug naar het overzicht van de nieuwsbrief Volgende pagina
Ludgervesper 26 maart in Vierakker

Onder een redelijke belangstelling werd op de sterfdag van Ludger in de St.-Willibrorduskerk te Vierakker de jaarlijkse Ludgervesper gehouden. Voor het begin van de viering werd een replica op canvas van een oud Ludgervaandel door de dominee van de protestante gemeente Wichmond onthuld.

De afbeelding, voorstellende Ludger met op zijn rechterhand een kerkje en aan zijn voeten de traditionele gans, wordt in de Ludgerkapel in de kerk bij het reliek geplaatst. Het wachten is nog altijd op een beeld van de heilige die in 794 in de omgeving van Wichmond het eerste kerkje van de Achterhoek bouwde. Aan het begin van de vesper ontstaken drie leden van de Ludgerkring Oost-Gelderland onder het uitspreken van een kort gebed een kaars.
De gezangen waren aangepast aan de 40-dagentijd en in de lezing door diaken Ten Bruin werd de parallel getrokken tussen de apostel Paulus en Ludger. Beiden hebben veel gereisd om Gods woord te verkondigen. Na afloop was er gelegenheid tot het drinken van een kop koffie of thee met een Ludgerkoekje. Er werd volop nagepraat.
Met dank aan alle gasten, de lector J. Marijnissen en diaken T.ten Bruin en het gemengde koor van Vierakker/Wichmond voor de stemmige vesper.