Terug naar het overzicht van de nieuwsbrief Volgende pagina
Heilige Liudgerparochie Noord Groningen.

Het begon allemaal op 1 januari 2013 toen de vijf Samenwerkende Parochies Noord Groningen (SPNG) gehoor gaven aan de oproep van Mgr. de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden, om te gaan starten met het fusieproces waarbij de fusie van de nieuwe parochie op 1 januari 2015 een feit zou moeten zijn.

De vijf samenwerkende parochies zijn: Maria Tenhemelopneming te Bedum, de H. Nicolaas parochie te Delfzijl, H. Willibrordus parochie te Kloosterburen, H. Jacobus de Meerdere parochie te Uithuizen en de H. Bonifatius parochie te Wehe- den Hoorn. Na het verrichten van de eerste officiële handelingen als het instellen van de stuurgroep en de projectgroep zijn we al vrij snel begonnen met het uitschrijven van een wedstrijd voor het bedenken van een naam voor de nieuwe parochie. We zijn hier bewust bijtijds mee begonnen zodat de nieuwe parochienaam bij de parochianen vertrouwd zou geraken.
Uit de inzendingen bleek dat een aantal keren de naam van de H. Liudger naar voren kwam, het was H. Liudger of H. Ludger of H. Ludgerus. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de H. Liudger. Op zich ook niet vreemd als je je meer verdiept in de persoon van de H. Liudger en zijn betekenis voor het Groningerland.
De heilige Liudger was een Nederlandse missionaris en bisschop die in onze streken heeft rondgetrokken, later werd hij aangeduid als de 'apostel van de Groningers'. Heel bijzonder in dit verhaal is de wonderbaarlijke genezing die door de neef van Liudger is opgetekend. Het gaat hier om de genezing van de blinde bard Bernlef. Tijdens één van zijn reizen door het Groninger land ontmoette Liudger de dichter in Helwerd en wilde hem tot het christendom bekeren. Bernlef zou toen tegen Liudger hebben gezegd: "Als uw God zo machtig is, toon mij dan een teken". Liudger legde daarop zijn handen op de ogen van de bard en sprak een gebed uit, waarna de blinde man weer kon zien. Het verhaal van deze genezing zou als een lopend vuurtje rond zijn gegaan.
Tijdens de Hemelvaartsviering van 2013 waarbij wij de Eucharistie vieren in één van de middeleeuwse protestantse kerken die Noord Groningen rijk is werd de nieuwe parochienaam, nadat deze door de bisschop was vastgesteld, bekendgemaakt. Vervolgens kwam de H. Bonifatiusparochie te Wehe - den Hoorn met de verrassende mededeling dat zij een vaandel in hun bezit hadden van de Ludgerus-mannenvereniging opgericht in 1878. Een prachtig vaandel dat onlangs dankzij een anonieme gift geheel is gerestaureerd. De afbeelding van de H. Liudger op dit vaandel hebben we overgenomen in het zegel van de nieuwe parochie (zie foto 1)
Op 15 januari 2015 heeft Mgr. Dr. Gerard de Korte per decreet de nieuwe parochie opgericht. Op 13 februari daaropvolgend heeft de ondertekening van de notariële oprichtingsakte plaatsgevonden in het bisschopshuis te Groningen. Zondag 22 maart jl. is de oprichting van de nieuwe parochie feestelijk gevierd in de H. Jacobus de Meerderekerk te Uithuizen, voorganger was bisschop de Korte.
Tijdens deze warme en sfeervolle viering, met als thema: Een nieuw verbond, werden er een zestal plaquettes door de bisschop gezegend (zie foto 2).
Deze plaquettes krijgen een plaatsje in ieder van de vijf kerken binnen de nieuwe parochie. Het zesde exemplaar was voor de bisschop, symbolisch laten we hiermee de verbondenheid zijn van onze nieuwe parochie met het bisdom Groningen-Leeuwarden. Aansluitend vond er een geweldige bijeenkomst plaats in de plaatselijk sporthal waarbij de ontmoeting centraal stond (zie foto 3).
Daar werd ook het boekje: "Van Roomsche Staties - naar Parochies - tot Heilige Liudgerparochie Noord Groningen 2015, een geschiedenis", geschreven door pastor Nellie Hamersma-Sluis, gepresenteerd en het eerste exemplaar overhandigd aan de bisschop. Hierin wordt beknopt de historie weergegeven van de vijf fuserende parochies en de eerder met Delfzijl gefuseerde parochie van Appingedam. Dit boekje werd later uitgereikt aan alle parochianen!
Met vertrouwen gaan we de toekomst tegemoet, met vertrouwen en in onderlinge verbondenheid, daarbij ieders eigenheid respecterend. We putten uit de kracht van het verleden en bouwen daarbij aan de toekomst. Vragen we Gods rijkste Zegen voor onze nieuwe heilige Liudgerparochie. Op voorspraak van onze parochiepatroon: Heilige Liudger, bid voor ons.

pastoor Peter H.H. Wellen


foto 1


foto 2


foto 3