Terug naar het overzicht van de nieuwsbrief Volgende pagina
De Ludgerusparochie in Utrecht.

Als ergens in Nederland een Ludgerusparochie dient te bestaan, dan is het wel in Utrecht, of preciezer gezegd: in Zuilen. Want daar werd Ludger naar oude overlevering geboren, in 742 in een ontluikende kerk met missionaire krachten.

Maar helaas, anno 2015, verloopt de geschiedenis in omgekeerde richting. Van een uitdijende naar een krimpende kerk, van een blij getuigende naar een vertwijfeld vergaderende kerk, van een bouwende naar een afbrekende kerk:
- De neogotische Ludgeruskerk werd in 1977 reeds afgebroken.
- In Zuilen gingen de Ludgerus- en de Salvatorparochie op in de St. Jacobus.
- In 2010 ging de Jacobus met 5 andere gemeenschappen op in de Ludgerusparochie.
- En in 2016 verliezen de Jacobus en 4 andere kerken hun zondagse Eucharistie.

Wat blijft nog over van de naam Sint Ludgerus op zijn geboortegrond? Wel, de Ludgeruskapel in de St. Willibrordusstraat, zie foto. Is dat geen schitterend missionaire combinatie? Deze kapel blijft voorlopig nog in volle dienst van gebed en aanbidding door de “roze zusters”, die zich contemplatief blijven inzetten voor de grote missie van de Kerk: de verkondiging van de gekruisigde en verrezen Christus. Ook de Ludgerusparochie blijft behouden, al staat het Eucharistische centrum enkele wijken verderop. Misschien zelfs krijgt de Rafaelkerk daar nog wel de naam van Ludgerus. Maar of het krachtige Ludgerusbeeld vóór de Jacobus naar Overvecht zal verhuizen, dat staat nog maar te bezien, zeggen de Zuilenaren.

Veel belangrijker dan de naam en het gebouw is de geestelijke erfenis van Sint Ludger, eerste missiebisschop van Münster. Is er bij de katholieken nog wel die missionaire geest van Ludgerus om te werken, te bidden en te strijden voor de Naam van Jezus? Is er nog wel die zendingsdrang van Ludgerus om het geloof in Christus aan anderen, dichtbij of ver weg, door te geven in een krachtig getuigenis? Zo niet, dan is dit de belangrijkste opgave, opnieuw bezield te raken door de Geest van Christus, en weer naar buiten te treden met Evangelie. Want het geestelijk geloof gaat vooraf aan het materieel kerkgebouw.

Koos Smits, Ludgerusparochie Utrecht.