Ludgerglossy / Ludgersymposium

U las al over de Ludgerglossy in Nieuwsbrief nr. 9, maart 2018, die vooral ging over de toen grotendeels nog in te zamelen financiën voor de glossy. Sinds 2015 zijn we daarmee bezig. Een grote klus, een lange tijd. Maar we kunnen inmiddels zeggen dat het gaat lukken, al blijft geldelijke steun hard nodig. En nu de inhoud en vorm nog? Daar hebben we veel ideeën over, maar hoe kristalliseren die zich uit? In oktober 2020 moet de glossy gepresenteerd worden. Daarin komen uiteraard de namen van de schenkers van financiële steun te staan. Een vol jaar nog hebben we de tijd voor het maken van de glossy. We willen die presenteren tijdens een symposium in het Ludgercollege in Doetinchem.

Over die glossy en de inhoud en vorm daarvan zijn we ook al sinds 2015 in overleg, al heeft dat een tijdje op een laag pitje gestaan. Maar nu kunnen we verder. Tekstbureau StudioJC, Jasper van den Bovenkamp, helpt ons bij het ontwerp van de Ludgerglossy en de uitwerking daarvan. Er staat ons geen magazine voor insiders voor ogen, het wordt geen wetenschappelijke uitgave. Het gaat ons om een glossy waarin Ludger centraal staat, maar niet primair de historische figuur. Ludger heeft zijn missie vervuld en zijn boodschap willen brengen op de manier die hem voor ogen stond en binnen de mogelijkheden en omstandigheden van zijn tijd. In de glossy kiezen we echter niet voor een analyse van de handel en wandel van Ludger in zijn tijd. We nemen zijn persoon dus niet als vertrekpunt. We proberen een actuele vertaalslag te maken: wat kunnen we vandaag met Ludger? Welke middelen benutten we in onze tijd om de publieke aandacht te vestigen op het christelijk gedachtengoed, en welke obstakels ontmoeten we daarbij? In de vorm van bijvoorbeeld enquêtes, interviews, reportages, columns, beeldverslagen en dergelijke denken we een groter (christelijk) publiek te kunnen bereiken. U hoort er tussentijds meer van.

Het genoemde symposium staat uiteraard ook in het licht van Ludger en de glossy die we dan presenteren. Wij nodigen daar een groot aantal personen en instanties voor uit. We hebben al een aardig beeld van welke dat zullen zijn. Bovendien zal het werken aan de glossy ons in contact brengen met mensen die we ook graag willen uitnodigen. De dag van het symposium staat nog niet vast, maar vooralsnog hebben we vrijdag 16 oktober 2020 op het oog, daags voor de herfstvakantie.

Het geheel van glossy en symposium ervaren we als een ambitieuze onderneming. Voor het publiceren van de Ludgerglossy en alles wat daar naast het vormgeven en uitbrengen mee samenhangt aan werving en communicatie, het plaatsen van advertenties, enzovoort, vragen wij de professionele steun van het bureau Leo ten Have, creatieve communicatie, Doetinchem. Hij kan ons ook van dienst zijn bij de communicatie en publiciteit die nodig zijn voor het organiseren van het symposium.