Nieuwsbrief 9, Ludgerkring Oost Gelderland Naar www.ludgerkring.nl

De vorige nieuwsbrieven zijn nog na te lezen op deze site. Zie nieuwsbrieven

De stichting Ludgerkring Oost Gelderland stelt zich ten doel het bestuderen en levend houden van de historische en culturele betekenis van Liudger die leefde van 742-809 in Oost Gelderland en Nordrhein Westfalen.
Het adres van de stichting is Eckhorsterstraat 8, 7021 KV Zelhem.


Ludgervesper in Vierakker
Het is langzamerhand een traditie geworden dat op of rond de sterfdag van Ludger(us) op 26 maart een Vesperdienst wordt gehouden in de St.-Willibrorduskerk te Vierakker. Ook dit jaar zal er een Vesper worden gehouden. Omdat 26 maart dit jaar op maandag in de Goede Week valt, wordt de dienst gehouden op vrijdag 23 maart om 19.00 uur in de St.-Willibrorduskerk te Vierakker. U bent daarbij van harte welkom.
Lees verder


Ludger Brummelaar, 1926-2017.
Er zijn niet zoveel mensen in Nederland met de voornaam Ludger. Emeritus-priester Brummelaar was er een van en hij was trots op die naam. Vrijdag 8 december was in Achterveld, waar hij woonde, de eucharistieviering ten uitvaart. Namens de Ludgerkring OG was daarbij aanwezig Walter Rovers. De afgelopen jaren heeft pastor Brummelaar steeds meer belangstelling voor Ludger gekregen en getoond. Zo was hij regelmatig aanwezig bij Ludgervieringen, zoals in Vierakker en Aalten. Ook vorig jaar, zondag 26 maart, was hij nog in Aalten bij de jaarlijkse Ludgerviering.
Lees verder

Henk Hermsen overleden.
Op 23 januari dit jaar overleed Henk Hermsen. Hij was ernstig ziek geweest en stierf een dag na zijn 76-ste verjaardag. Henk en zijn vrouw, Ria, zijn met hun café-restaurant ‘Den Elter’ aan de weg van Baak naar Zutphen bekend en populair in de wijde omgeving. Er worden veel bruiloften en partijen gevierd. Ria gaat na haar mans dood die activiteiten beëindigen. De Ludgerkring heeft een bijzondere reden hun dankbaar te zijn.
Lees verder


Verplaatsing Ludgerbeeld in Zuilen.
Op donderdagmorgen 21 december 2017 werd het Ludgerbeeld dat bij de afgestoten Sint Jacobuskerk in Utrecht-Zuilen stond, door de Gemeente Utrecht bij de Ludgerkapel van het Cenakel aan de St. Willibrordusstraat in Utrecht-Zuilen geplaatst. De afdeling van de gemeente die over beeldhouwwerken gaat heeft het beeld onderhanden genomen en gereinigd en waar nodig hersteld. De gemeente heeft een fraai informatiebord laten maken dat bij het beeld is geplaatst. De tekst en de afbeelding zijn door Arnol Rog aangeleverd.
Lees verder


Ludger, Luther en Liefde, een musical.
In het Ludgerusgebouw in Vierakker is eind oktober vorige jaar de musical Ludger, Luther en Liefde opgevoerd. Aanleiding was de geboorte van Ludger in 742, 1275 jaar geleden in dit jaar en het begin van het protestantisme op 31 oktober 1517, precies 500 jaar geleden. Ludger en Luther zijn voor Vierakker en Wichmond belangrijk. Ludger zorgde ervoor dat het christelijk geloof er kwam en Luther is er de oorzaak van dat er nu twee kerken staan, de katholieke in Vierakker en de protestantse in Wichmond. De musical is geschreven door ds. Tim Wiersum, de huidige predikant van Wichmond. Het doet denken aan een eerder geschreven en vaak opgevoerd spel: het spel van Withmund, geschreven door ds. Gerritsen. Dat ging over de komst van Ludger rond 800 en hoe de strijd met de Saksen gevoerd werd.
Lees verder

Een Ludgerglossy als eenmalige uitgave, redden we dat?
De Ludgerkring en het aartsbisdommelijk Ludgercomité onderzoeken de mogelijkheid om een eenmalige zo genoemde glossy over Ludger uit te brengen. We zijn er al een heel tijdje mee bezig. Het is duidelijk dat het project twee aspecten heeft: inhoudelijk en financieel. We zijn nog niet zo ver dat we de zaak in de knip hebben, zelfs niet zo ver dat we geen twijfel hebben over de vraag: redden we dat?
Lees verderMuseum Smedekinck heeft audiotour.
Het blijft aantrekkelijk om in het museum Smedekinck te komen. Elke keer is er wat nieuws te zien, met name als het gaat om exposities. Maar vanaf april, het nieuwe seizoen, is er ook een audiotour ter beschikking. Middels knoppen kunt u zo bij alle onderdelen nadere informatie krijgen, hoe gemakkelijk kan het zijn ! Zo is er ook informatie te verkrijgen over Ludger en over het Ludgerkerkje. De tekst van deze audiotour is door Walter Rovers ingesproken, lid van des Ludgerkring.
Lees verder