Terug naar het overzicht van de nieuwsbrief Volgende pagina
Ludger, Luther en Liefde, een musical.

In het Ludgerusgebouw in Vierakker is eind oktober vorige jaar de musical Ludger, Luther en Liefde opgevoerd. Aanleiding was de geboorte van Ludger in 742, 1275 jaar geleden in dit jaar en het begin van het protestantisme op 31 oktober 1517, precies 500 jaar geleden. Op die dag spijkerde Luther zijn 95 stellingen op de deur van de Hofkapel in Wittenberg, in Duitsland. Ludger en Luther zijn voor Vierakker en Wichmond belangrijk. Ludger zorgde ervoor dat het christelijk geloof er kwam en Luther is er de oorzaak van dat er nu twee kerken staan, de katholieke in Vierakker en de protestantse in Wichmond. De musical is geschreven door ds. Tim Wiersum, de huidige predikant van Wichmond. Het doet denken aan een eerder geschreven en vaak opgevoerd spel: het spel van Withmund. Dat is door een voorganger van hem geschreven, door ds. Gerritsen. Dat ging meer over de komst van Ludger rond 800 en hoe de strijd met de Saksen gevoerd werd.

Het stuk speelt rond 1917, honderd jaar geleden. De gemeenschap was toen in tweeën verdeeld, een katholiek en een protestants gedeelte, ieder met eigen school, winkels, politieke partijen en ook ieder een eigen kerk. “Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen” was een bekende en veel-zeggende uitdrukking. Dat duurde tot de jaren 60 van de vorige eeuw. Sindsdien is er toenadering gekomen en zelfs samenwerking, minstens waardering voor elkaars werk. Oecumenische vieringen zijn inmiddels heel gewoon en er is nu ook maar één basisschool, de Garve. Het blijven twee verschillende tradities, maar met respect voor elkaar. Het is interessant om dan nog eens terug te zien, hoe het 100 jaar geleden was. Best spannend en er kon in de musical volop gelachen worden, om de hilarische situaties die opgevoerd werden. Zowel Ludger als Luther treden op in het spel, beiden gepast gekleed, als monnik en als dominee. Er ontstaan liefdes in het spel, twee "gemengde" stellen gaan trouwen en dan breekt de hel los, want katholiek en protestant gaan niet samen in een huwelijk. Maar dat wordt in het spel op een ludieke manier opgelost, als ze “onder een hoedje” spelen. Een verkapte oplossing, om het zo te zeggen. Met een happy end.

In het boekje dat voor de musical gemaakt is voor de bezoekers, met diverse liedteksten erin, staat de nodige uitleg over de geschiedenis van Wichmond en Vierakker, zo ook een stukje onder de kop “Ludger en Wichmond”: “De eerste kerk die Ludger bouwde aan deze kant van de IJssel was de kerk van het nu verdwenen, oorspronkelijke dorp van Wichmond. Wichmond is dus Ludgers bruggenhoofd geweest voor de zending ten oosten van de IJssel. De eerste kerk van Wichmond stond op een stuk grond dat Wrachar, graaf van de IJsselgouw, aan Ludger schonk in het jaar 794. Het was een strook land van ongeveer een kilometer lang aan de oostkant van de IJssel, tussen de Papenwaard en de Baakse Beek. De naam Wichmond is afgeleid van withmundi en zou “wijde monding” betekenen -dus duidend op de grote plas water die bij de vaak voorkomende overstromingen van de IJssel ontstond op de plek waar de Baakse Beek in de rivier stroomde.
Het middeleeuwse dorp Wichmond kreeg te maken met de grillen van de IJssel. Regelmatig verplaatste de rivier zijn oevers. Maar ook de mens zelf had schuld aan de ondergang van het middeleeuwse Wichmond: van 1568 tot 1648 woedde de Tachtigjarige Oorlog die ook onze streek niet spaarde. In en rondom Zutphen kon het leven in de laatste drie decennia van de zestiende eeuw zo onveilig zijn dat de mensen moesten vluchten, alles achter zich latend. Rond 1580 is het dorp Wichmond met zijn kerk verloren gegaan. Vervolgens was Wichmond gedurende een periode van tweehonderdvijftig jaar alleen nog een buurtschap van verspreide boerderijen. Dat veranderde vanaf 1855, toen de huidige protestantse (destijds “hervormde”) kerk is gebouwd. Het nieuwe dorp verrees rondom de kerk. In 1870 kreeg Vierakker haar katholieke kerk, de St. Willibrordus. De buurtschappen Vierakker en Wichmond zijn al sinds mensenheugenis met elkaar verbonden en twee kerken hebben nu leden uit beide dorpskernen.”

De musical werd opgevoerd in het Ludgerusgebouw. Heet de kerk naar Willibrord, het gebouw ernaast kreeg de naam van Ludger, Ludgerusgebouw. De naam staat er aan de voorzijde duidelijk op. Het is gebouwd in 1875 en bekostigd door de schoonzus van baron Van der Heyden, barones Von Motzfeldt. Boven de achterdeur is een gedenksteen van deze gebeurtenis. Het is gebruikt als school, parochiehuis, gymzaal, boerenleenbank en als bibliotheek. Nu is het een ontmoetingsplaats, met veel mogelijkheden voor cultuur en vergaderingen. Voorin is een eet- en drinkgelegenheid. Tegelijk is er een chocolaterie, met de naam Magdalena, waar men zich toelegt op velerlei vormen en smaken van chocola. Allemaal heel creatief.