Terug naar het overzicht van de nieuwsbrief Volgende pagina
Een Ludgerglossy als eenmalige uitgave, redden we dat?

De Ludgerkring en het aartsbisdommelijk Ludgercomité onderzoeken de mogelijkheid om een eenmalige zo genoemde glossy over Ludger uit te brengen. We zijn er al een heel tijdje mee bezig. Het is duidelijk dat het project twee aspecten heeft: inhoudelijk en financieel. We zijn nog niet zo ver dat we de zaak in de knip hebben, zelfs niet zo ver dat we geen twijfel hebben over de vraag: redden we dat?

De journalistieke aanpak hebben we besproken met Tekstbureau Vakmaten in Amersfoort. Jasper van den Bovenkamp en Felix de Fijter, twee zeer bij het onderwerp betrokken pc- journalisten, hebben een redactioneel voorstel gedaan dat ons zeer aanspreekt: geen historiserende benadering van de Ludgerfiguur, maar een benadering vanuit een actuele vertaalslag: Ludger als platform voor uitwerking van de vraag: wat kunnen we vandaag met Ludger? Hij is dan niet de spil en zelfs niet het vertrekpunt maar de gekozen onderwerpen zijn altijd herleidbaar tot hem. Hun uitwerking van dit grondidee geeft een veelvoudige benadering van de vraag naar wat geloof en missie betekenen in de seculiere context van vandaag d.m.v. interviews, reportages, achtergrondverhalen, columns, reconstructies, fotoreportages e.d. De beoogde doelgroep is een groter (christelijk) publiek.
Vakmaten heeft een begroting bij dit tekstvoorstel gedaan. Daarbij zijn beide journalisten zelf de uitvoerenden van de gekozen opzet. Alle plussen en minnen – de diverse kosten(soorten) en opbrengsten uit verkoop en advertenties – komen globaal neer op een bijdrage van onze kant van € 21.500,- excl BTW. Wij zijn bezig fondsen aan te boren. We hebben toezeggingen gekregen – we noemen in deze fase liever nog geen namen – voor de kleine helft van het eindbedrag en zien de mogelijkheid van nog een paar duizend Euro, maar het hele nog te verwerven bedrag lijkt echt nog een te hoge drempel.
Misschien kunt u ons helpen. Mocht u naam en adres van fondsen / instellingen die mogelijk benaderd zouden kunnen worden, kennen, neem dan contact op met ons secretariaat in de persoon van Walter Rovers. U zou ons daar echt mee helpen. We zien uit naar uw reacties.