Terug naar het overzicht van de nieuwsbrief Volgende pagina


Het is langzamerhand een traditie geworden dat op of rond de sterfdag van Ludger(us) op 26 maart een Vesperdienst wordt gehouden in de St.-Willibrorduskerk te Vierakker. Ook dit jaar zal er een Vesper worden gehouden. Omdat 26 maart dit jaar op maandag in de Goede Week valt, wordt de dienst gehouden op vrijdag 23 maart om 19.00 uur in de St.-Willibrorduskerk te Vierakker. U bent daarbij van harte welkom.

Vorig jaar is na de afloop van de Vespers de Ludgertuin met het Ludgerusbeeld officieel in gebruik genomen.
De levensloop van Ludger is op een aantal bordjes langs het wandelpad weergegeven. Diverse personen en groepen hebben het afgelopen jaar de tuin en het beeld met een bezoek vereerd waaronder enkele groepen oud-studenten van de
St.-Ludgeruskweekschool uit Hilversum waar het beeld in 1947 voor de school is onthuld. Ook de oecumenische damesgroep uit de regio heeft de tuin en het beeld bezocht.