Nieuwsbrief 8, Ludgerkring Oost Gelderland Naar www.ludgerkring.nl

De vorige nieuwsbrieven zijn nog na te lezen op deze site. Zie nieuwsbrieven

De stichting Ludgerkring Oost Gelderland stelt zich ten doel het bestuderen en levend houden van de historische en culturele betekenis van Liudger die leefde van 742-809 in Oost Gelderland en Nordrhein Westfalen.
Het adres van de stichting is Eckhorsterstraat 8, 7021 KV Zelhem.


Jaarlijkse Ludgerfeestdag in Essen-Werden – 3 september 2017.
Zondag 3 september viert Essen-Erden weer het jaarlijkse ‘Fest der Umtragung der Gebeine des heiligen Liudger’. Deze feestelijke processie door de straten van Werden wordt voorafgegaan door een ‘Pontifikalamt’, een plechtige en feestelijke Eucharistieviering die om 10.00 uur begint.
Lees verder


Ludgertuin in Vierakker geopend.
Zondag 26 maart was het de feestdag van Sint Ludger. In Vierakker, een locatie van de parochie 12 apostelen, is dat dit jaar op een bijzondere manier gevierd.
Er was een vesper, voorgegaan door mgr. Hoogenboom, pastoor Scheve en Jan Marijnissen van de locatieraad. De in de kerk aanwezige Ludgerreliek was voor deze gelegenheid centraal voor het altaar geplaatst.
Aansluitend werd Ludgertuin geopend.
Lees verder

Ludgerdag.
Zaterdag 17 juni heeft een groepje mensen uit onze parochie (Vierakker, Hengelo en Zelhem) een reis gemaakt naar plaatsen in Duitsland waar Ludger zijn sporen heeft achtergelaten. Na een kort bezoek aan het Benedictijner klooster in Gerleve, ging de tocht naar Billerbeck. Na een heerlijke lunch (Kaffee mit Torte) ging de reis verder naar Essen-Werden in het Ruhrgebied.
Lees verder

Musical Ludger Luther Liefde.
Eind oktober wordt in Vierakker/Wichmond de musical Ludger Luther Liefde opgevoerd. Dit jaar, op 31 oktober 2017, is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen op de deur van de kerk in Wittenberg hing. Daarom is 2017 het Lutherjaar, een jubileumjaar.
In overleg tussen de protestantse kerk van Wichmond en de katholieke kerk in Vierakker is het idee ontstaan om gezamenlijk een musical over dit onderwerp op te voeren. Tim Wiersum, dominee in Wichmond, heeft de musical geschreven. Het oecumenische koor, o.l.v. Ron Holtslag, zal de koorzang verzorgen.
Lees verder


Ludger en Luther.
Op 31 oktober 1517 plakte Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkerk te Wittenberg. Historisch waar of niet, het is een markant symbool van de Reformatie die door deze Augustijnermonnik werd ingezet.
Net zo markant is het Ludgermonument aan de Elterweg langs de IJssel, waar Ludger rond 780 de rivier zou zijn overgestoken. Historisch waar of niet, er is voldoende reden om aan het einde van Lutherjaar 2017 de twee mannen te vergelijken.
Lees verder

Ludger, woorden en daden.
Op 27 juni 2017 vond in de Ludgeruskerk te Dronten de presentatie plaats van een nieuwe uitgave over Ludger, geschreven door Dr. Dirk Otten. Hierbij was een lid van de Ludgerkring Oost-Gelderland aanwezig.
Na een inleiding door de heer Van Warven, de uitgever van het boek, verzorgde de schrijver een lezing waarbij hij met een diapresentatie de inhoud van het boek toelichtte. Vervolgens werd het eerste exemplaar overhandigd aan de pastor van de Ludgeruskerk.
Lees verderLangs het Ludgerpad: de St. Willibrordsabdij.
Bij Doetinchem, op ruim één kilometer van kasteel Slangenburg, ligt in donkere bossen een bijzonder gebouw. Het is de abdij St. Willibrord. De wandelgids ‘Ludgerpad, wandelen door de Gelderse Achterhoek van Zutphen tot Aalten’ beschrijft onder de nummers 8b en 8c de route in die mooie omgeving.
De abdij van de kloosterorde der Benedictijnen oogt oud, maar is van jonge datum. Het aantal bewoners staat onder druk, maar de kleine gemeenschap is springlevend. Ooit kenden de Lage Landen twintig abdijen van de Benedictijnen. De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) was debet aan de verwoesting van kloosters, handschriften en religieuze kunst, waarvan men vandaag de dag met verbazing kennis kan nemen. Hoe was het mogelijk dat fanatisme een cultuur bijna elimineerde? Vergelijkingen met gebeurtenissen in deze tijden elders in de wereld dringen zich op.
Lees verderLudger in beeld bij Zomer in Gelderland.
TV-Gelderland zond in augustus 2017 weer het programma uit 'Zomer in Gelderland'. Dit keer 15 uitzendingen vanuit even zoveel plaatsen in Gelderland. Een dorp kon zich dan presenteren: wat is er te beleven, wat is er van de geschiedenis nog bekend en wat speelt er op dit moment?
De eerste uitzending was vanuit Zelhem, maandag 7 augustus, van 18.20-18.50 uur en elk uur herhaald die dag. “Ludger” werd ook gevraagd om present te zijn.
Lees verder