Terug naar het overzicht van de nieuwsbrief Volgende pagina
Ludgertuin in Vierakker geopend.

Zondag 26 maart was het de feestdag van Sint Ludger. In Vierakker, een locatie van de parochie 12 apostelen, is dat dit jaar op een bijzondere manier gevierd. Er was een vesper, voorgegaan door mgr. Hoogenboom, pastoor Scheve en Jan Marijnissen van de locatieraad. De in de kerk aanwezige Ludgerreliek was voor deze gelegenheid centraal voor het altaar geplaatst. Aansluitend werd Ludgertuin geopend.

Mgr. Hoogenboom stelde Ludger als voorbeeld voor ons, juist ook in deze tijd. “Zijn boodschap is: Wees mensen in de wereld maar niet van deze wereld. Blijf niet zitten bij de vleespotten van onze welvaartsmaatschappij. Houd je niet bezorgd vast aan wat je hebt. Wees een missionaire gemeenschap, een groep mensen die zich telkens weer weet te herinneren wat Christus in het Evangelie zegt: Trek uit, trek weg van een leven in berusting. Richt je naar de mensen om je heen en laat de boodschap van het Evangelie stralen ……. Het voorbeeld van de heilige Ludger mag ons aansporen tot een evangelisch leven in verbondenheid met God en met elkaar.”

Na de vesper was de opening van de Ludgertuin. In de tuin naast de kerk waren bij het Ludgerbeeld 12 staties gemaakt, met teksten die betrekking hebben op het leven van Ludger, zoals Ludger in Utrecht, Ludger in York, Ludger en het ganzen-wonder, Ludger en Karel de Grote. Er waren toevallig twaalf herinneringen aan het leven van Ludger, maar als je beseft dat Vierakker tot de parochie 12 apostelen hoort, lijkt het minder toevallig ? Er staan op de 12 staties korte teksten met uitleg en daarbij ook steeds een bijpassende tekening, veelal enigszins speels, ook voor kinderen goed aanspreekbaar. Eerst werd het Ludgerbeeld onthuld, letterlijk. Dat beeld stond eerder bij de Ludgeruskweekschool in Hilversum, later bij een kerk in Muiderberg. Vandaar is het naar de Achterhoek gekomen.

Voor de onthulling waren mensen gevraagd die op een of andere manier een band met Ludger of de parochie hebben. Zo kreeg Rien Overvelde, daar woonachtig en ook lid van de Ludgerkring die taak. En de huidige pastoor van de parochie 12 Apostelen, pastoor Harry Schreve, samen met zijn voorganger pastoor Fred Hoogenelst en ook de mensen van de Bruderschaft, die speciaal voor deze gelegenheid vanuit Essen hierheen waren gekomen. Na de onthulling van het Ludgerbeeld en de 12 staties, was er een receptie in de kerk. Zo kwamen allerlei ontmoetingen tot stand, met mensen uit Vierakker, maar ook met mensen van daarbuiten .zoals de mensen van de Bruderschaft uit Essen-Werden, met de fiets gekomen, dit onder leiding van Günther Mayer. Sommigen gingen nog even langs het Ludgerreliek voor in de kerk, die straks weer zijn vaste plaats krijgt, rechts voor in de kerk.

De Ludgertuin is altijd vrij toegankelijk. De ingang is links voor de Willibrorduskerk in Vierakker. Wilt u wat meer van Ludger te weten komen, dan is dat hier op een eenvoudige manier te vinden. In het park is ook nog een bijzondere vorm van “beeldhoutwerk” te zien. Het onderstuk van een dikke boom is tot een kunstwerk gemaakt, met daarin een kruis en de letter L van Ludger.
Er is een boekje gemaakt, met als titel: “wandeling langs Ludgers levenspad”, met daarin de 12 teksten op de staties en de daarbij horende tekeningen. Kosten: € 5,--.
Donderdagmorgen, van 10.00-12.00 uur is het secretariaat van de kerk in Vierakker open en dinsdag- en donderdagmiddag de kerk, van 13.30-16.00 uur, die dan te bezichtigen is. Dit tot aan de Open Monumentendagen half september. Overdag is normaliter de kerkdeur open en kun je een blik in de kerk werpen.