Terug naar het overzicht van de nieuwsbrief Volgende pagina
Ludger, woorden en daden.

Op 27 juni 2017 vond in de Ludgeruskerk te Dronten de presentatie plaats van een nieuwe uitgave over Ludger, geschreven door Dr. Dirk Otten. Hierbij was een lid van de Ludgerkring Oost-Gelderland aanwezig. Na een inleiding door de heer Van Warven, de uitgever van het boek, verzorgde de schrijver een lezing waarbij hij met een diapresentatie de inhoud van het boek toelichtte. Vervolgens werd het eerste exemplaar overhandigd aan de pastor van de Ludgeruskerk.


In het boek behandelt Dr. Otten de woorden en daden van Ludger vooral gezien vanuit de Vita sancti Liudgeri van Altfried. Hij tracht na te gaan hoe het beeld van de ware Ludger er uit ziet, wat Ludger werkelijk gezegd en gedaan heeft en wat hem door latere schrijvers wellicht is toegedicht.
Het boek besluit met een vertaling in het Nederlands van de Vita sancti Liudgeri van Altfried.

Titel : Ludger Woorden en daden
Schrijver : Dirk Otten
Uitgever : Van Warven, Kampen
ISBN 978 94 92451 30 2
Prijs : 14,90 euro