Nieuwsbrief 5, Ludgerkring Oost Gelderland Naar www.ludgerkring.nl

De nieuwsbrief is de elektronische opvolger van de gedrukte Ludgerperiodiek. De vorige nieuwsbrieven zijn nog na te lezen op deze site. Zie nieuwsbrieven

De stichting Ludgerkring Oost Gelderland stelt zich ten doel het bestuderen en levend houden van de historische en culturele betekenis van Liudger die leefde van 742-809 in Oost Gelderland en Nordrhein Westfalen.
Het adres van de stichting is Eckhorsterstraat 8, 7021 KV Zelhem.


Ludgervesper in Vierakker op 28 april 2016
Ludger(us) is op 26 maart 809 overleden te Billerbeck(Dld).
Waarom wordt er dan op 28 april een vesper in Vierakker gehouden en niet op 26 maart?
De reden is dat 26 maart in de Goede of Stille Week valt. Er is daarom naar een andere datum gezocht. Dat is 28 april geworden de datum van de definitieve begrafenis van Ludger.
Lees verder


Ludgerbeeldje in Deventer raadhuis.
Woensdagavond 9 maart is er een Ludgerbeeldje geplaatst in de vernieuwde raadzaal van de gemeente Deventer. Die zaal was eerder een bibliotheek met veel oude boeken. De gemeente had inwoners, verenigingen en scholen gevraagd boeken en voorwerpen aan te bieden, om die een plaats te geven in de oude schappen en kasten van die nieuwe raadzaal. Woensdag 9 maart werden die aangeboden en kregen ze meteen een plaats in een van die schappen of kasten. Namens zorginstelling Ludgerus boden Helma Kamperman Leferink en Jeannette Harink, resp. directeur/bestuurder en manager zorg, een Ludgerbeeldje aan en mochten zij dat meteen een plaats geven. Het kwam in een van de vele kasten te staan, samen met een bronzen beeldje van Titus Brandsma.
Lees verder


Het Ludgerusbeeld op reis.........
Het Ludgerusbeeld dat nu nog in Muiderberg staat, wordt binnenkort verplaatst naar Vierakker. Het is de bedoeling dat het wordt geplaatst in de nog te realiseren Ludgertuin, naast de St.-Willibrorduskerk.
Lees verder


Ludgerusgebouw in Vierakker heeft nieuwe uitbater.
Het thee-en koffiehuis "Ludgerus" in Vierakker heeft een nieuwe uitbaatster. Het gebouw krijgt een kleine verbouwing. Op 21 maart zal de uitbaatster een korte uitleg geven in de dorpsraad.
Lees verder
Kerk in de IJssel.
Wie tegenwoordig door Wichmond rijdt kan zich niet voorstellen dat het dorp in de 80-jarige oorlog nog aan de IJssel lag. Wichmond, waar Liudger rond het jaar 800 een kapelletje bouwde is dan ook niet op de zelfde plaats gelegen als het huidige dorp dat zich tegen Vierakker schurkt met zijn mooie St.-Willibrorduskerk. De reden voor deze verplaatsing van het dorp heeft verschillende oorzaken.
Lees verder


Oude Ludgermunten.
De eerste uitgave in 2015 van de Muntkoerier, een blad voor verzamelaars van munten, is helemaal gewijd aan Karel de Grote en aan Sint Ludger. Er worden enkele munten uit de tijd van Ludger en Karel de Grote afgebeeld. Uiteraard is er zoveel mogelijk uitleg, maar na 1200 jaar is niet meer alles te achterhalen.
Lees verder
The politics of Christianisation in Carolingian Saxony.
(Academisch proefschrift door Ingrid Kristen Rembold, Engeland, Sidney Sussex College, mei 2014.)
Onlangs ontving de Ludgerkring per e-mail van Redbad Veenbaas het boven genoemd proefschrift. De heer Veenbaas is een bekende in de kring van kenners / onderzoekers van Ludger en zijn tijd, en bijvoorbeeld de Heliand. Het is een lijvige studie, die ingaat op de vraag naar de kerstening van Saksen in de tijd van Karel de Grote en zijn zoon, Lodewijk de Vrome, en diens zonen.
Lees verder