Terug naar het overzicht van de nieuwsbrief Volgende pagina
Kerk in de IJssel.

Wie tegenwoordig door Wichmond rijdt kan zich niet voorstellen dat het dorp in de 80-jarige oorlog nog aan de IJssel lag. Wichmond, waar Liudger rond het jaar 800 een kapelletje bouwde is dan ook niet op de zelfde plaats gelegen als het huidige dorp dat zich tegen Vierakker schurkt met zijn mooie St.-Willibrorduskerk. De reden voor deze verplaatsing van het dorp heeft verschillende oorzaken.

Gegevens hierover zult u moeten zoeken in de archieven in Arnhem en Zutphen, o.a. archief Hof van Gelre en Zutphen, inv. no. 930. bijlage brief no 6734. De heer J.A.S. Offenberg ontdekte de brief al 40 jaar geleden. Hierin staat te lezen dat in 1592 nog Spaanse soldaten aanwezig waren in de ruïnes van de kerk van Wichmond. Tien jaar daarvoor, in 1582, was de toren van de kerk al afgebroken, omdat deze de scheepvaart op de IJssel belemmerde. De timmerlieden en de “steenmetselers” kregen voor het “omvergooien” een ton bier. Wat nog over bleef van de kerk werd omstreeks 1650 afgebroken. De houten kapel die Liudger stichtte had de naam St.-Salvatorkerk.

De stenen kerk die het in de 80-jarige oorlog zwaar te verduren kreeg was een andere kerk. Aangenomen wordt dat het eerste kapelletje door het hoge water van de IJssel is verwoest, maar het is ook mogelijk dat de Noormannen daar debet aan zijn geweest. Liudger die grond kocht, maar ook geschonken kreeg, had het plan een klooster te stichten nabij Wichmond. Hij was zich echter bewust van het gevaar van de Noormannen en bouwde zijn klooster in Werden bij Essen. Nog eind van de vorige eeuw zijn bij laag water de stenen van die kerk gevonden. Enkele zijn nu in het voetstuk van het monument bij Den Elter verwerkt, de letter "L". Zie foto.

Ten slotte moet een misverstand uit de wereld geholpen worden over de naam Wichmond. De oudste archiefstukken geven twee verschillende schrijfwijzen aan: Wichmundi en Withmundi. Over de laatste schrijfwijze hebben de geleerden zich het hoofd gebroken. Wat is de verklaring van deze naam. De oplossing is heel simpel. Onlangs is vast gesteld dat de transcriptie onzorgvuldig gebeurd is. In het Middelnederlandse schrift lijkt de “t”, “r”en “c” erg veel op elkaar. Het is maar hoe je er tegen aan kijkt. Dus er staat gewoon Wichmundi. [jdg]