Terug naar het overzicht van de nieuwsbrief Volgende pagina
Ludgervesper op 28 april 2016

Ludger(us) is op 26 maart 809 overleden te Billerbeck(Dld).
Waarom wordt er dan op 28 april een vesper in Vierakker gehouden en niet op 26 maart?
De reden is dat 26 maart in de Goede of Stille Week valt en daarom is er naar een andere datum gezocht. Dat is 28 april geworden en wel om de volgende reden. Wat niet iedereen weet is dat Ludger, nadat hij in Billerbeck was overleden en was opgebaard, ooit zélf had aangegeven dat hij na zijn overlijden in Werden begraven wilde worden. Daar had hij zijn klooster gesticht en daar wilde hij begraven worden.


Ludger was de eerste bisschop van Münster en men vond dat die plaats de meeste rechten had om hun eerste bisschop daar te begraven. Billerbeck vond dat zij het eerste recht had omdat Ludger daar was overleden en was opgebaard. Na een maand onderhandelen werd men het eens dat het toch Werden moest worden. Ludgers wens zou in vervulling gaan.
Zijn stoffelijk overschot werd op een platte wagen gelegd en volgens de overlevering trokken twee ossen de kar en liepen blindelings naar het klooster in Werden. Daar is Ludgers laatste rustplaats in de crypte van de Domkerk.

De locatieraad en de pastoraatgroep nodigen u van harte uit bij de vesperviering om 19.00 uur in de St. Willibrorduskerk in Vierakker. Voorganger zal zijn Pastor Koos Smits van de Ludgerusparochie uit Utrecht.