Terug naar het overzicht van de nieuwsbrief
The politics of Christianisation in Carolingian Saxony.

(Academisch proefschrift door Ingrid Kristen Rembold, Engeland, Sidney Sussex College, mei 2014.)

Onlangs ontving de Ludgerkring per e-mail van Redbad Veenbaas het boven genoemd proefschrift.
De heer Veenbaas is een bekende in de kring van kenners / onderzoekers van Ludger en zijn tijd, en bijvoorbeeld de Heliand. Het is een lijvige studie, die ingaat op de vraag naar de kerstening van Saksen in de tijd van Karel de Grote en zijn zoon, Lodewijk de Vrome, en diens zonen.


Hieraan zijn in de loop der tijd heel wat studies gewijd. Ingrid Rembold gaat na of en in hoeverre het beeld klopt dat de ontwikkeling in Saksen anders was dan in de rest van het grote Karolingische Rijk. Kwesties als was er sprake van een top-down ontwikkeling komen aan de orde. Je moet nogal ingevoerd zijn in de bestaande studies over de periode en de diverse standpunten om de waarde en reikwijdte van deze studie te bevatten. Maar voor Ludgeradepten is in elk geval interessant dat Rembold in het slothoofdstuk will look at a specific case study from the Saxon landscape: the monastery of Werden on the Ruhr, which boasts a singularly extensive body of source material from the ninth century.
In dit hoofdstuk komen o.m. de Ludgervitae specifiek aan de orde. Het bestaande beeld van oplegging van een christelijke structuur door Karolingische machthebbers en Frankische missionarissen stelt Rembold bij. Zij concludeert dat vooral locale mechanismen een alternatief en flexibeler verhaal vertellen over de kerstening van Saksen.