Nieuwsbrief 6, Ludgerkring Oost Gelderland Naar www.ludgerkring.nl

De nieuwsbrief is de elektronische opvolger van de gedrukte Ludgerperiodiek. De vorige nieuwsbrieven zijn nog na te lezen op deze site. Zie nieuwsbrieven

De stichting Ludgerkring Oost Gelderland stelt zich ten doel het bestuderen en levend houden van de historische en culturele betekenis van Liudger die leefde van 742-809 in Oost Gelderland en Nordrhein Westfalen.
Het adres van de stichting is Eckhorsterstraat 8, 7021 KV Zelhem.


Vesperviering Vierakker, 28 april 2016.
Jaarlijks wordt op de sterfdag van de heilige Ludger, 26 maart 809, in de St. Willibrordkerk van Vierakker een Vesperviering gehouden. In 2016 gebeurde dat, vanwege de late Pasen, op 28 april, de dag van overbrenging van zijn dode lichaam, overeenkomstig zijn uitdrukkelijke wens, naar het door hem zelf gestichte klooster van Werden bij Essen (Duitsland).
Lees verder


Dialectdienst in of bij museum Smedekinck.
De Lambertikerkgemeente in Zelhem organiseert i.s.m. museum Smedekinck op zondag 21 augustus een dialectdienst. Deze dienst vindt plaats in of bij het museum Smedekinck. Als het weer het toelaat zal dat buiten plaatsvinden, aanvang 10.00 uur. Zo’n plaats nodigt extra uit om je te bezinnen, op het verleden, waarbij uiteraard “het verhaal” van 2000 jaar geleden uitgangspunt zal zijn. En met het Ludgerkerkje in beeld, zal ook Ludger een plaats krijgen in het verhaal van de geschiedenis.
Lees verder


Jaarlijks Ludgerfeest met processie in Essen in Duitsland.
Zondag 4 september vindt in Essen-Werden het jaarlijkse Ludgerfeest plaats. Missionaris Ludger was bij zijn sterven bisschop van Münster. Hij stierf op 26 maart 842 bij het uitoefenen van zijn ambt in Billerbeck, nabij Münster. Omdat hij eerder een klooster had gesticht nabij Essen, wilde hij daar begraven worden. Elk jaar, op de eerste zondag van september, wordt de schrijn met zijn lichaam uit de crypte onder de kerk gehaald. Na een plechtige viering wordt die schrijn heel plechtig door de straten van Essen-Werden gedragen.
Lees verder


Monumentendagen 2016.
Dit jaar zullen op 10 en 11 september weer de monumenten dagen worden gehouden. Het thema zal zijn Iconen en Symbolen.
Museum Smedekinck in Zelhem doet ook dit jaar weer mee en zal dan het museum, alsmede het Ludgerkerkje openstellen. In het kerkje wordt Gregoriaanse muziek te gehore gebracht. Tevens is er een kopie van de kruiswegstatie te zien uit Durbuy in België.
Lees verder


Ludgerboeken in museum Smedekinck.
Er is in Nederland geen grotere verzameling boeken en brochures over missionaris Ludger dan bij de Ludgerkring Oost-Gelderland. Sinds de oprichting van de Ludgerkring in 1998 zijn er velerlei uitgaven over Ludger verzameld. Die boeken en brochures stonden tot voor kort bij een van de leden thuis, moeilijk toegankelijk voor anderen. Vanaf september staat de hele verzameling boeken in museum Smedekinck in Zelhem, keurig alfabetisch (naar schrijver) geordend.
Lees verder


Langs het Ludgerpad: Halle.
Tussen Hengelo (Gld) en Aalten ‘slingert’ zich over ca. 30 km het Ludgerpad door het Achterhoekse landschap. De route tussen de twee plaatsen loopt grotendeels over een zeer oude weg. Het is een gedeelte van het pad dat Ludger volgde op zijn tocht door de Achterhoek. Op de kaart is het een bijna rechte lijn, die zorgvuldig de hoge zandruggen volgt.
Lees verder
Ludger terug in Rome.
Dankzij de heer J.J. de Wit, woonachtig in Uelsen in Duitsland, over de grens bij Tubbergen, staat er nu een Ludgerbeeldje in de Kerk van de Friezen in Rome. In de streek waar de heer de Wit woont is Ludger meer bekend en gewaardeerd dan in Nederland. Die waardering of verering bracht hem ertoe een verzoek te doen aan de Ludgerking om een beeldje van Ludger te verkrijgen. Niet direct voor zichzelf, maar om dat een plaats te geven in de Kerk van de Friezen in Rome.
Lees verder