Terug naar het overzicht van de nieuwsbrief Volgende pagina
Langs het Ludgerpad: Halle.

Tussen Hengelo (Gld) en Aalten ‘slingert’ zich over ca. 30 km het Ludgerpad door het Achterhoekse landschap. De route tussen de twee plaatsen loopt grotendeels over een zeer oude weg. Het is een gedeelte van het pad dat Ludger volgde op zijn tocht door de Achterhoek. Op de kaart is het een bijna rechte lijn, die zorgvuldig de hoge zandruggen volgt.

Het is een oude Konings- of Heelweg. In latere tijden tot Hessenweg gedoopt. Een groot gedeelte vanaf Hengelo draagt nu de naam Aaltenseweg. Merkwaardig is het dat het laatste gedeelte van deze weg, dicht bij Aalten Romienendiek genoemd wordt. Een erfenis van een ambtenaar met weinig historische kennis uit de tijd dat de zandwegen ook een naam kregen.

Ludger en zijn volgelingen hielden graag hun voeten droog en op de hogere gronden lagen de nederzettingen. Halle is er een van. Het toponiem Halle kan afkomstig zijn van het Germaanse woord ‘halha’ met als betekenis ‘bocht in het hoger gelegen land’. Lopend over het Ludgerpad in die buurt treft het enigszins glooiend landschap, waarin de gevels van de boerderijen net boven de golvingen uitsteken. Halle is tegenwoordig gevormd door een lintbebouwing langs de oude weg. Midden in dit lint torent bescheiden de kerk. De ‘Grote Kerk’ is in 1858 gebouwd, maar in de Tweede Wereldoorlog verwoest. Het huidige gebouw werd in 1951 opgericht naar een ontwerp van Karel Sijmons. Naast de kerk kan de wandelaar op krachten komen. Er is een pleintje met voorzieningen en even verderop is zelfs een restaurant.

Er bestaan geen kaarten van het gebied rond Halle uit de tijd van Ludger. Een kaart uit 1577 laat echter wel de aantrekkelijkheid van de oude gronden zien. Het is een lang gerekt gedeelte van de oude Marke Halle langs de oude weg. Kloosters hadden hier erven, waaronder het klooster Nazareth bij Bredevoort. Het bezat het erf Hallerdijk dat op deze kaart o.a. getekend is. Het nauwkeurig bestuderen van de oude kaart is al een pelgrimage. Het daadwerkelijk lopen van de route een pelgrimeerde belevenis.
Hans de Graaf.


Bij de tekening van de Marke Halle: bron Gelders Archief Arnhem: 0012-K194 ca. 1577 met aantekeningen uit 1641.
Als u deze tekening in meer detail als jpg bestand wilt bekijken, klik dan op deze link .