Terug naar het overzicht van de nieuwsbrief Volgende pagina
Ludgerboeken in museum Smedekinck.

Er is in Nederland geen grotere verzameling boeken en brochures over missionaris Ludger dan bij de Ludgerkring Oost-Gelderland. Sinds de oprichting van de Ludgerkring in 1998 zijn er velerlei uitgaven over Ludger verzameld. Die boeken en brochures stonden tot voor kort bij een van de leden thuis, moeilijk toegankelijk voor anderen. Vanaf september staat de hele verzameling boeken in museum Smedekinck in Zelhem, keurig alfabetisch (naar schrijver) geordend. Op de website kunt u zien welke boeken er aanwezig zijn: catalogus.pdf.

Er is samen met het museum een contract gemaakt. De boeken blijven eigendom van de Ludgerkring, maar zijn tijdens openingstijden van het museum in te zien.
Ook kan een boek meegenomen worden, maar niet zonder schriftelijke toestemming. In elk boek is een “ex libris” geplakt, zodat duidelijk is en blijft wie de eigenaar is.

Voor openingstijden verwijzen we naar de website van het museum: museumsmedekinck.nl. Tijdens de zomer is het vaker open. Donderdagmiddag is het zomer en winter open, soms ook op zondagmiddag. Een bezoek aan het museum is zo-wie-zo de moeite waard. Er is veel te zien in het hoofdgebouw, met wisselende tentoonstellingen, maar ook in de ernaast gelegen schuur. Bovendien staat op het terrein ook het Ludgerkerkje, met aan de binnenzijde informatie over Ludger. Daarbij wordt ook verwezen naar de Lambertikerk in het centrum van Zelhem. Die kerk is a.h.w. de “opvolger” van het oorspronkelijke kerkje, dat daar rond 800 door Ludger gebouwd is.