Terug naar het overzicht van de nieuwsbrief Volgende pagina
Jaarlijks Ludgerfeest met processie in Essen in Duitsland.

Zondag 4 september vindt in Essen-Werden het jaarlijkse Ludgerfeest plaats. Missionaris Ludger was bij zijn sterven op 26 maart 842 bisschop van Münster. Hij stierf bij het uitoefenen van zijn ambt in Billerbeck, nabij Münster. Omdat hij eerder een klooster had gesticht nabij Essen, wilde hij daar begraven worden. Dat is na enig soebatten ook gebeurd. Daarom is zijn lichaam daar bewaard gebleven. Elk jaar, op de eerste zondag van september, wordt de schrijn met zijn lichaam uit de crypte onder de kerk gehaald.

Na een plechtige viering wordt die schrijn heel plechtig door de straten van Essen-Werden gedragen. Met daarbij naast veel individuele deelnemers ook vaandeldragers, muziekcorpsen, bruidjes enz. Zogezegd een bont gezelschap, dat biddend en zingend door de straten gaat, met veel toeschouwers.

De viering begint ook dit jaar op zondag 4 september om 10.00 uur. Voorganger daarbij is de bisschop van Essen, mgr. Dr. Franz-Jozef Overbeck. Na de viering is de processie en nadien is er “Kafé mit Kuchen” in een nabij gelegen middelbare school. Steeds ook een ontmoeting van bekenden, uit Duitsland en België.
Elk jaar gaan er weer enkele leden van de Ludgerkring heen, vaak ook met enkele andere belangstellenden. Het is elk jaar weer een bijzonder gebeuren, fijn en mooi om mee te maken. Het is als een pelgrimstocht, ter ere van Ludger. Mensen die dit wel eens mee willen maken, kunnen contact opnemen met de secretaris van de Ludgerkring: walter.rovers@planet.nl .