Terug naar het overzicht van de nieuwsbrief Volgende pagina

Vernieuwde website van de Ludgerkring


Deze zomer is de website van de Ludgerkring herzien. Het meest opvallende is de andere kleurstelling. De oude kleuren sloten aan bij het vroegere Ludgerperiodiek dat verstuurd werd met een fel gele omslag. Die harde kleur is nu vervangen door wit met daarop blauwe letters. Ook inhoudelijk zijn er aanvullingen en wijzigingen. Het hoofdstuk 'Actueel' is vervallen, hierin voorziet onze nieuwsbrief al jaren. Die is ook altijd via de website te lezen.


Behalve het zachtere wit als achtergrondkleur en de blauwe letters heeft de website nu een zacht-blauwe of paarse rand. De grootte en kleur daarvan zijn afhankelijk van uw beeldscherm. Er zijn ook minder zichtbare veranderingen aangebracht waardoor alle teksten en afbeeldingen preciezer op hun eigen plaats komen. Bij het bladeren op de oude site versprongen vaste elementen vaak op uw beeldscherm. Dat zal bij de nieuwe site veel minder gebeuren.

Inhoudelijk is de levenbeschrijving van Ludger wat gewijzigd. Die is nu minder gericht op het geschiedenisonderwijs op de middelbare school. En het onderdeel 'Actueel' is dus vervallen. Een enkel Monument is toegevoegd en ook de stichting 'Ludgerkerkje', die contacten met ons heeft, staat nu op de site. En verder is het onderdeel 'Ludgerpad' sterk uitgebreid. Meer daarover ziet u op de volgende pagina van deze Nieuwsbrief.


Het Ludgercollege op de oude website en in de nieuwe opmaak op de Ludgersite.